Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Työelämä

Hanna Jäntti

Hanna Jäntti on ollut vuoden täyspäiväisenä opettajan sijaisena Myllypuron yläasteella. Hän aloitti opinnot syksyllä 1998 ja valmistui kesällä 2007. Hanna oli aluksi yleisellä matematiikan linjalla, mutta vuonna 2004 hän vaihtoi opettajalinjalle. Silloin siihen asti hitaasti sujuneet opinnot saivat uutta puhtia ja hän suoritti loput opinnot valmiiksi hyvässä vauhdissa. Sivuaineena Hanna luki fysiikkaa, se oli ollut mieluinen aine jo lukiossa. Hanna päätyi yliopistolle, vaikka oli aina ajatellut hakevansa Teknilliseen korkeakouluun. Harkinnassa oli arkkitehtuuri ja rakennustekniikka. Matematiikka oli hänelle aluksi varavaihtoehto, mutta lopulta hän päätyi kuitenkin yliopistolle ja totesi että se oli hyvin mieluisa paikka opiskella.

Hanna oli opiskelujen ohella töissä Sammossa, yliopiston rekrytointipalveluissa ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tuutorisihteerinä, sekä kesätöissä muun muassa Linnanmäellä ja matematiikan ja tilastotieteen laitoksen harjoittelumäärärahojen turvin Eläketurvakeskuksessa. Kun hän 2004 tajusi haluavansa opettajaksi ja kiihdytti opintojensa tahtia, hän lopetti työt opiskelun ohella ja teki töitä vain kesäisin. Silloin ei ollut aikaa tehdä edes sijaisuuksia. Näin Hannan ensimmäiset opetuskokemukset ilmaantuivat vasta harjoittelussa. Nykyiseen työpaikkaansa Myllypuron yläasteelle Hanna pääsi, kun hänen opiskeluaikainen ystävänsä jäi sieltä virkavapaalle. Työn saantiin vaikutti se, että hän oli jo valmistunut.

Hanna haluaisi joskus tulevaisuudessa saada pätevyyden kemian opettajaksi. Hän opettaa myös tietotekniikkaa ja suunnittelee käyvänsä Opetusviraston Mediakeskuksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Jossain vaiheessa hän haluaisi päästä kokeilemaan, minkälaista on opettaa lukiossa. Hanna kuitenkin pitää opettamisesta yläasteella ja kokee että yläaste on hänelle sopivin paikka opettaa.

Opinnoistansa Hanna kertoo, että matematiikan opinnot antavat kokonaisuutena varman pohjan opettamiseen, mutta yksittäisiä hyödyllisiä kursseja ei pysty nimeämään. Hanna on tukevoittanut matemaattista osaamistaan siten, että hän luki aineopintotason kursseja paljon enemmän kuin opettajalle olisi ollut pakollista. Tähänastisen kokemuksen mukaan opettajan opintoihin kuuluneet harjoittelut olivat antoisimpia. Harjoittelussa tehty perusteellinen oppituntien suunnittelu valmensi hyvin opettajan työtä varten, mutta kaikenlainen ryhmänhallintaan ja opettamistilanteeseen liittyvä koulutus on ollut tärkeätä. Ylipäänsä kaikesta opiskelusta käteen jäi sosiaalisia taitoja, jotka ovat avuksi silloin, kun on yksin luokassa oppilaiden kanssa. Siihen liittyen Hanna olisi toivonut, että opettajan koulutuksessa olisi kiinnitetty enemmän huomiota ongelmatilanteiden käsittelyyn luokassa, siihen miten toimitaan hankalassa tilanteessa tai hankalan luokan kanssa.
Opettajan työssä vaaditaan kykyä kertoa opetettavat asiat ymmärrettävästi. Vaikka yläasteella matematiikka ei ole varsinkaan yliopistomatematiikkaa lukeneelle kovin vaikeata, täytyy opettajan ymmärtää, mikä asiassa on hankalaa kun sen kuulee ensimmäisen kerran. Hanna on myös huomannut joutuvansa motivoimaan oppilaita tunneilla. Oppilaat ihmettelevät matematiikan opiskelemisen tarpeellisuutta, he eivät aina koe, että matematiikka voisi olla heille millään tavalla tärkeää tulevaisuudessa.

Tyypillinen työpäivä alkaa siten, että Hanna tulee töihin sen verran aikaisin, että ehtii juomaan aamukahvin opettajanhuoneessa ja juttelemaan hieman kollegoiden kanssa. Tyypillisen oppitunnin sisältöön kuuluu läksyjen tarkastamista, uuden asian opettamista ja opettelua sekä oppilaiden itsenäistä työskentelyä, jonka aikana opettaja kiertää luokassa auttamassa. Jokainen oppitunti on kuitenkin omanlaisensa, jonka takaa muun muassa oppilaiden vaihtuvat mielialat ja aktiivisuus, oppitunnin ajankohta sekä opetettava asia. Ajankäyttöä suunnitellaan aina ennen jaksoa, jolloin varataan myös koepäivät, ettei koululaisille satu useita kokeita samaksi päiväksi. Mikäli kohdalle ei satu välituntivalvontavuoroa, välitunneilla voi kopioida monisteita, ja viettää aikaa opettajanhuoneessa. Opettajanhuoneessa opettajat usein juttelevat päivän tapahtumista ja siten kuulee, miten koulun arki sujuu. Hannan mielestä on erittäin tärkeää, että voi jakaa kokemuksia kollegoiden kanssa. Se on tärkeä tapa saada vertaistukea, luokassa on kuitenkin vain yksi aikuinen parinkymmenen koululaisen kanssa.

Takaisin työelämäsivulle

  • No labels