Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Työelämä

Työllistyminen

Matemaatikot

Matemaatikoiden työllisyystilanne on pääasiallisesti hyvä. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan vuosina 2001-2005 Helsingin yliopistosta pääaineena matematiikka valmistuneista vain yksi prosentti on työttömänä. Matemaatikot myös usein kokevat tekevänsä koulutusta vastaavaa työtä. Kun vuonna 2001 tutkittiin 1997 valmistuneiden työllisyystilannetta, 70% vastanneista kertoi, että työ vastaa yliopistokoulutusta "täysin", ja yli 20% kyselyn osallistuneista kertoi, että työ vastaa koulusta "jonkin verran".

Matemaatikoiden työtehtävät ovat moninaisia. Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden tekemissä työllisyystutkimuksissa on selvitetty yliopistosta valmistuneiden työtehtäviä. Matemaatikot kertovat työtehtäviensä olevan esimerkiksi tällaisia: alaan liittyvän tutkimusta, tutkimustulosten analysointia ja raportointia, opettamista ja väitöskirjan tekemistä, ohjelmistokehitystä ja vakuutuskannan tilastollista analysointia, projektijohtamista, ohjelmoinnin suunnittelua sekä toteutusta, käyttötilastojen tallentamista, ohjelmistoarkkitehtuurin sunnittelua, vakutuusteknisten laskelmien tekemistä eläkelaitoksille, vakuutettujen maksuperusteiden laskentaa, ohjelmointia, liiketoiminnan tukemista ja tilinpäätökseen osallistumista. Ilmoittipa yksi valmistunut toimittavansa työkseen shakkipalstoja.

Opiskelija voi helposti vaikuttaa työtehtäviinsä valitsemalla itselleen sopivia sivuaineita. Lisätietoa matemaatikon ammatista Työministeriön sivuilla ja Luonnontieteet Suomessa -portaalissa. Sivuilla on kuvaukset työtehtävistä ja työmarkkinoista. Työministeriön sivuilla kerrotaan myös palkkauksesta.

Matematiikan opettajien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Tilastotieteilijät

Tilastotieteilijöiden työllisyystilanne on Tilastokeskuksen selvityksen mukaan hyvä, vuosina 2001-2005 valmistuneista työttömänä on nolla prosenttia. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto tutkii myös valtiotieteilijöiden työmarkkinatilannetta, löydät tilastot SVAL:n jäsensivuilta.

Tilastotieteestä valmistuneen ammattinimike voi olla mitä vain, Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen tekemässä seurantatutkimuksessa valmistuneet tilastotieteilijät ovat kertoneet ammattinimikkeikseen muun muassa seuraavia: asiantuntija, suunnittelija, research scientist, tutkija, biostatistikko, tietopalveluasiantuntija, lehtori, atk-suunnittelija.

Työministeriön ylläpitämässä ammattinetissä kuvaillaan tilastotutkijan ammattia. Kuvauksesta saa hieman osviittaa mahdollisista työtehtävistä. Luonnontieteet Suomessa -portaalissa on myös kuvaus tilastotieteiljän työllistymisestä.

  • No labels