Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikan ja tilastotieteen opintokokonaisuusmerkinnät

Merkintöjen antajat ja suositeltu menettely merkinnän saamiseksi selvitetään alla opintokokonaisuuksittain. Kaikissa tapauksissa merkinnän antajat vastaavat mielellään esimerkiksi tutkintovaatimusten tulkintaan liittyviin kysymyksiin.

Lue myös opintokokonaisuuksien arvosteluperiaatteet.

Matematiikka

Tilastotiede

  • No labels