Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sivu koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Guidessa: guide.student.helsinki.fi

57500 MATEMATIIKAN PERUSOPINNOT (pää- ja sivuaineopiskelijat)

57513 MATEMATIIKAN AINEOPINNOT (pääaineopiskelijat)

57512 MATEMATIIKAN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Merkinnät antaa Ilkka Holopainen. Merkinnän voi pyytää häneltä sähköpostiviestillä, jossa täytyy ilmoittaa opiskelijanumero sekä kokonaisuuden nimi sekä koodi ja kokonaisuuteen aiotut kurssit.

Pääaineopiskelijat saavat Ilkka Holopaiselta myös merkinnän tutkintovaatimuksissa mainitusta kandidaatin tutkinnon "57550 Muut opinnot kandidaatin tutkinnossa" -kokonaisuudesta.

(warning) Pääaineopiskelija: Kandin tutkintoon ei kannata laittaa ylimääräisiä opintoja vaan yleensä kaikki yli 180 op yli menevät kurssit kannattaa jättää maisterin tutkintoon ettei käy niin että kandissa on ylimääräisiä opintopisteitä ja maisterin tutkinto jääkin vajaaksi. Valmistuneesta tutkinnosta ei voida napata ylimääräisiä opintopisteitä toiseen tutkintoon eli jos olet tehnyt kandin 210 op laajuisena niin maisterin tutkintoon pitää tehdä 120 op vaikka kandissa onkin 30 op "ylimääräisiä" opintoja.

Syventävät opinnot

Nämä merkinnät haetaan aina henkilökohtaisesti merkinnän antajalta. Varaudu esittämään opintosuoritusotteesi (sähköinen versio riittää) tai näyttämään suorituksesi merkinnän antajalle weboodista.
Samalta henkilöltä pyydetään myös merkintä tutkintovaatimuksissa mainitusta maisterin tutkinnon "57551 Muut opinnot maisterin tutkinnossa" -kokonaisuudesta.

57520 Algebran ja topologian linja: Erik Elfving57521 Analyysin linja: Eero Saksman
57522 Matemaattisen fysiikan linja: Antti Kupiainen
57523 Matemaattisen logiikan linja: Kontinen, Juha

57530 Matematiikan aineenopettajan pääaine tai opettajan suuntautumisvaihtoehto: Juha Oikkonen tai Jari Taskinen

57540 Biomatematiikan linja: Mats Gyllenberg
57541 Soveltavan analyysin linja: Matti Lassas
57542 Stokastiikan linja: Dario Gasbarra 
57543 Tietokoneavusteisen matematiikan linja: Samuli Siltanen 57544 Vakuutus- ja finanssimatematiikan linja: Harri Nyrhinen
57547 Tilastollinen koneoppiminen: Antti Honkela, Jarno Vanhatalo

Master´s degree program in Bayesian statistics and decision analysis: Sirkka-Liisa Varvio
Master´s degree program in Bioinformatics: Sirkka-Liisa Varvio

Menetelmätiede

Menetelmätieteen sivuainemerkinnän matemattikan pääaineopiskelijoille antaa Petri Ola

Menetelmätieteiden sivuainemerkinnän tilastotieteen pääaineopiskelijoille antaa Sirkka-Liisa Varvio

Ruotsinkieliset opiskelijat

Ruotsinkielisille opiskelijoille em. opintokokonaisuusmekintöjä antaa myös Mats Gyllenberg (varalla Hans-Olav Tylli).

Jatkotutkintokokonaisuus (60 op)

Merkinnän antaa Xiao Zhong

  • No labels