Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

SHV-tutkinnon yhteyksiä Helsingin yliopiston opetukseen

Vakuutusyhtiölain mukaan vakuutusyhtiöllä tulee olla vastuullinen matemaatikko, mikä tarkoittaa tavallisesti SHV-tutkinnon suorittanutta henkilöä (SHV tarkoittaa sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymää vakuutusmatemaatikkoa). Tutkinto edellyttää korkeakouluopintoja, SHV-tutkintolautakunnan kuulustelemia suorituksia ja työkokemusta. Tarkempia kuvauksia SHV-tutkinnosta on esitetty Suomen aktuaariyhdistyksen kotisivuilla

http://www.actuary.fi/aktuaarit/shv-tutkinto.

SHV-tutkinnon lähtötasona on maisterin tutkinto matematiikassa. Matematiikan ja tilastotieteen osaston vakuutus- ja finanssimatematiikan maisteriohjelmassa kaikki SHV-tutkinnon edellyttämät korkeakouluopinnot voivat sisältyä tutkintoon seuraavassa esitettävän taulukon mukaisesti.

 

SHV-tutkinnon vaatimus

Vastaava Helsingin yliopiston kurssi

1.

Henkivakuutusmatematiikka

Henkivakuutusmatematiikka

2.

Riskiteoria

Riskiteoria

3.

Rahoituksen matematiikkaa käsittelevä kurssi

Rahoitusteoria tai sijoitustoiminnan matematiikka

4.

Todennäköisyyslaskenta

Todennäköisyysteoria

5.

Tilastotieteen ja/tai stokastiikan kurssi (2 kpl)

Tilastotieteen kurssit (vähintään 8 opintopistettä), stokastiikan kurssit*

6.

Kansantaloustieteen peruskurssi

Taloustieteen perusteet, kurssi TA1.


Helsingin yliopiston kohtien 1 - 4  kursseja on luennoitu vuosien saatossa saman sisältöisinä hieman eri muodoissa. Vastaavuudet ovat

Henkivakuutusmatematiikka: Life insurance mathematics tai Life insurance mathematics I-II

Riskiteoria: Risk theory

Rahoitusteoria: Mathematical finance tai Mathematical finance I-II

Sijoitustoiminnan matematiikka: Financial economics

Todennäköisyysteoria: Probability theory tai Probability theory I-II.


* Kohdassa 5 vaaditaan yhteensä vähintään 16 opintopisteen suoritukset. Tilastotieteen kurssiksi hyväksytään myös matematiikan aineopintoihin tai syventäviin opintoihin kuuluvat tilastotieteen kurssit. Sopivia stokastiikan kursseja ovat esimerkiksi todennäköisyyslaskennan aineopintotasoiset kurssit, stokastiset prosessit ja stokastinen analyysi.

Kohtia 1-5 vastaavat kurssit voidaan suorittaa matematiikan ja tilastotieteen osastolla. Kohta 6 sisältyy Taloustieteen opintoihin Valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Kurssi voidaan sisällyttää maisterin tutkintoon osana taloustieteen opintoja tai myös yksittäisenä suorituksena kohdassa 'Muut opinnot'.

SHV-tutkintolautakunta voi hyväksyä hakemuksesta kohtiin 3-5 muitakin tutkintovaatimusten hengen mukaisia kursseja.

  • No labels