Meteorological data/Sää data

FMI meteorological data/IL Sää data

Sun radiation data/Auringon säteily data

Trace gas data/Kaasu data

Particle data/Hiukkas data

Air ion data/AIS ioni data

PSM data

ApiTof data

Eddy covariance/Eddy data

Eddy covariance data (more)/Eddy data (lisää)

Tree cuvettes/Puukyvetti data

Soil data/Maaperä data

Data with acceptance limit lines from today and yesterday/Kuluvan ja eilispäivän data hyväksyttävien arvojen raja-arvoviivojen kera

Online photos/Seuranta valokuvia

Nuorttiaapa station/asema

Värriö service (Compr. air Dew point & Pressure; Central Vacuum/Paineilman kastepiste & paine; Keskusvakuumi)

  • No labels