Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aiheeseen liittyviä käsitteitä tai ilmiöitä

  • No labels

1 Comment

  1. Tietovuoto

    Kirjallinen seloste käsittelytoimista puuttuu -selosteen tarkoituksena osoittaa datan asetuksen mukainen käyttö

    Rekisterinpitäjä ei tiedossa - vastaa käsittelytoimien lainmukaisuudesta

    Käsittelijät eivät ole ylläpitäneet käsittelytoimien päivittämistä

    Käsittelyperusteen vastainen käyttö