Preliminary agenda for the day:

9:00-10:00 Breakfast & welcome

10:00-16:30 Unconference (incl. luch)

16:30- Social event

Unconference is an open space event, which builds upon the ideas and proposals of the participants. We wish to welcome all types of presentations and session from traditional paper session to more experimental formats. Please make your proposal directly by editing this wiki page by October 10th.

The event consists 30-minute sessions that participants can reserve in advance for their own topics. Time can be used for a traditional presentation with a follow-up conversation, but we encourage you to try other formats and leave plenty of time for discussion. The subject should agree contentually on the themes of Rajapinta Days: Technology, Society and Digital Methods. The following types of sessions are possible:

 1. This is what I'm researching (e.g. paper, a subject of a thesis, or an unfinished research)
 2. This is what I would like to explore or understand better (e.g. discussing a new research perspective or presentation of a project idea or research data co-operation)
 3. How To (e.g., an analysis method or a data collection tool demo, possibly with some example case)
 4. Experimental session (e.g. something totally different)

Propose a topic like this:

a. Add your proposal to the table below by editing this wiki page from the Edit button in the upper right corner. Also add your contact information and short description to the description list below, in accordance with the example. Also tell us if some time is impossible for you.

b. Alternatively you can add your suggestion as a comment on this page, and someone else will move it to the table for you.

To edit this page, you can log in to the wiki with the credentials of any Finnish higher education institution via the Haka login available after you click Log in in the top right corner. You can also leave a comment without logging in.

Päivän alustava aikataulu:

    9:00-10:00 Aamiainen ja tervetuloa

    10:00-16:30 Epäkonferenssi (sis. lounaan)

    16:30- Social event

Epäkonferenssi (unconference) on avoin ja osallistumiseen pohjaava tapahtuma, jonka agenda muodostuu osallistujien yhteistyössä. Epäkonferenssi järjestetään osallistujien tapahtumaan tuoman sisällön ympärille. Ehdota omaa teemasi mukaan suoraan alla olevaan ohjelmaan 10.10. mennessä.

Tapahtumassa on 30 minuutin mittaisia sessioita, joita osallistujat voivat varata etukäteen omille aiheilleen. Ajan voi käyttää perinteiseen esitykseen keskusteluineen, mutta kannustamme kokeilemaan myös muunlaisia formaatteja ja jättämään runsaasti aikaa keskustelulle. Aiheen tulisi sopia sisällöllisesti Rajapintapäivien teemoihin: teknologia, yhteiskunta ja digitaaliset menetelmät. Seuraavantyppiset sessiot ovat mahdollisia:

 1. Tätä tutkin (esim. paperi, väitöskirjan aihe tai gradun esittely, tai keskeneräinen tutkimus)
 2. Tätä haluaisin tutkia tai ymmärtää paremmin (esim. keskustelu uudesta tutkimusnäkökulmasta tai projekti-idean tai aineistoyhteistyön esittely)
 3. How to (esim. analyysimenetelmän tai aineistonkeruutyökalun demo, mahdollisesti jonkin esimerkkitapauksen avulla)
 4. Kokeellinen sessio (esim. jotain ihan muuta)

Suosittelemme osallistujia miettimään erityisesti vuorovaikutusta muiden päivien osallistujien kanssa. 30 minuutin sessio voi koostua esimerkiksi lyhyestä alustuksesta ja jatkua osallistujien yhteisellä pohdinnalla. Kannustamme keskusteleviin ja osallistaviin esityksiin ja suosittelemme siksi pitämään alustukset lyhyehköinä.

Sessioita voi järjestää myös yhdessä, ja 30 minuutin aikaikkunoita voi yhdistellä (kenties useamman ehdottajan kanssa) pidempien sisältökokonaisuuksien järjestämiseksi. Suosittelemme ottamaan rohkeasti yhteyttä jonkin aiheen ehdottajaan jos oma ideasi on samankaltainen olemassa olevan esityksen kanssa.

Tapahtuman järjestäjät voivat tarpeen vaatiessa ehdottaa esityksen siirtämistä ajankohtien ja huoneiden välillä.

Olemme varanneet osallistujien käyttöön esimerkiksi postittejä sekä flappitaulua, jos kaipaat jotain erikoisempaa, niin otathan meihin yhteyttä

Ehdota omaa aihettasi näin:

a. Lisää aiheesti alla olevaan taulukkoon muokkaamalla tätä wikisivua oikean ylänurkan Edit-painikkeesta. Lisää myös yhteystietosi ja lyhyt ehdotuksesti kuvaus alla olevaan listaan malliesimerkin mukaisesti. Kerro samalla myös, jos joku aika on sinulle mahdoton.

b. Lisäämällä ehdotuksesi tämän sivun kommenttiksi, jolloin joku muu siirtää sen taulukkoon puolestasi.

Sivun muokkaamista varten voit kirjautua wikiin minkä tahansa suomalaisen korkeakoulun tunnuksilla Haka-loginin kautta oikean ylänurkan Log In -valinnan takaa. Kommentin voit jättää myös kirjautumatta. Kommenteissa voit myös kysyä neuvoa, jos jokin ei tunnu toimivan oikein!

Huom


AikaPalaver (iso huone, 50 hlö)Takka (keskikokoinen huone, 35 hlö)Poli (pieni huone, 18 hlö)Käytävän tuolit
10.00-10.30

HowTo:

Salla-Maaria Laaksonen:
Social Media data collection 101: Miten pääsen käsiksi Suomi24-aineistoon, Twitterin ja Facebookin dataan?

Tätä tutkin:

Mika Pantzar: Datatalouden historia verkostojen evoluutiona

Tätä haluaisin tutkia:

Thomas Olsson & Matti Nelimarkka: Constructing new information systems for social science research


10.30-11.00

HowTo:

Tilastokeskuksen mikrosimulointitiimi: Selviäisikö se SISUlla? Mikrosimulointi vaikutusarviointimenetelmänä

Tätä haluaisin tutkia:

Minna Saariketo & Anna Rantasila: Koetut koodin maisemat

Keskustelua siitä, miten ihmisten kokemuksia digitaalisista ympäristöistään voi tutkia ja millaisin (kokeellisin) menetelmin voi herätellä pohdintaa alustojen toimintaehdoista ja algoritmisesta vallasta

Tätä haluaisin tutkia:

Thomas Olsson & Matti Nelimarkka: Constructing new information systems for social science research


11.00-11.30

Experimental session

Tuukka Lehtiniemi: Social scientists in technology projects

Tätä haluaisin tutkia:

Merja Porttikivi: Suomi24 plebeijijulkisuutena: epäasiallinen puhe vs. vihapuhe

HowTo:

Arto Kekkonen / Salla-M Laaksonen / Juho Pääkkönen / Matti Nelimarkka / Veikko Isotalo / et al. SSMA: Best practices sosiaalisen median aineistojen siivoukselle datatieteessä


11.30-12.00


Tätä tutkin:

Veikko Isotalo: Miljoona, miljoona, miljoona twiittiä: Yhdysvaltain presidentinvaalien esivaalit Twitterissä

Tätä haluaisin tutkia:

Juho Pääkkönen: Koneoppimismallien tiedollinen läpinäkymättömyys


LOUNAS13.00-13.30

Tätä tutkimme:

Minna Ruckenstein: Algoritmin kulttuuri (ehkä toimii myös introna myöhemmin seuraavaan algoritmipöhinään)

Tätä tutkimme:

Margareta Salonen & Niina Sormanen:
Facebook-datan haun, tutkimusmetodien ja -tulosten esittämisen eettinen ja juridinen tarkastelu LUOTSIVA-tutkimushankkeen valossa

Kokeellinen sessio:

Ossi Piironen: Ulkoministeriö, some ja big data: mitä tehdä?


13.30-14.00

Experimental session:

Suuri Algoritmipöhinä

Koollekutsuja: Jesse Haapoja

Keskustelua algoritmien roolista yhteiskunnassa ja yhteiskuntatieteellisestä algoritmitutkimuksesta. Sisältö päätetään paikan päällä yhdessä muiden osallistujien kanssa.

HowTo:

IPR University Center: Marja-Leena Mansala kertoo selvityksestään rinnakkaistallentamisen edistämiseksi (http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-461-0), Jonas Lång (SLS) käyttää valmistellun kommenttipuheenvuoron ja loppukeskustelussa yleisö pääsee esittämään omat näkemyksensä siitä, miten tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus tulisi toteuttaa.

Tätä haluaisin tutkia

Juha Hämäläinen: Mikä olisi yhteinen rajapinta yhteiskunta-, valtio-, kauppa- ja oikeustieteillä ja sosiologialla?


14.00-14.30

Experimental session:

Suuri Algoritmipöhinä

Koollekutsuja: Jesse Haapoja

Keskustelua algoritmien roolista yhteiskunnassa ja yhteiskuntatieteellisestä algoritmitutkimuksesta. Sisältö päätetään paikan päällä yhdessä muiden osallistujien kanssa. Jatkuu aiemmasta sessiosta mikäli kiinnostusta riittää.

(Ville siirtynyt klo 15.00)

Experimental session:

Timo-Pekka Uotila, Anni Mattila & Anna Sutherland

"Let's track peace!"

Keskustelua teknologian ja rauhanvälityksen yhdistämisen mahdollisuuksista ja haasteista projekti-idean ympärillä.


KAHVI15.00-15.30

Experimental session: Käsitteellistämistyöpaja

Ville Vakkuri: Käsitteellistäminen sosiaalisen todellisuuden hahmottamisen työkaluna

Tätä tutkin:

Essi Pöyry: Natively digital influencers in social media

Rajapinnan opinnäytetyöseminaari

Varaus (smile)


15.30-16.00

Tätä tutkin:

Koollekutsuja: Pihla Toivanen

Sosioekonomiset tekijät selittämässä lasten ohjelmointikerhoihin osallistumista

Tätä tutkin:

Tuomas Hietala: Lohkoketjujen yhteiskuntafilosofiaa

Mitä lohkoketjut ovat, miksi ne kehitettiin ja miten niitä voi hahmottaa yhteiskuntafilosofian näkökulmasta?

Rajapinnan opinnäytetyöseminaari

Varaus (smile)


16.00-16.30

From research to education

Koollekutsuja: Thomas Olsson

Tämä meidän nouseva tutkimusalamme tulee tarvitsemaan yhä enemmän osaajia tulevaisuudessa, joten meidän pitää kouluttaa heitä yhdessä. Keskustelua ja ideointia mahdollisista yhteisistä opetusponnisteluista (esim. yliopistojen välinen MOOC, yhteiset opetusaineistot ja projektityöt, yhteiset data-aineistot).

From research to educationFrom research to education
16.30-Social event


Ehdotusten kuvaukset:

 • Salla-Maaria Laaksonen (salla.laaksonen at helsinki.fi): HowTo: Tutkimusprojekti pilvessä. Sessiossa esitellään hyväksi todettuja keinoja hyödyntää avoimia pilvipalveluita tutkimusprojektissa tiedostojen jakamisesta yhteiskirjoittamiseen. ==> UUSI OTSIKKO Social Media data collection 101: Miten pääsen käsiksi Suomi24-aineistoon, Twitteriin ja Facebookin? Demotaan muutamia yksinkertaisia työkaluja näiden aineistojen saavuttamiseen.
 • Rajapinta (matti.nelimarkka@rajapinta.co): Rajapinnan opinnäytetyöseminaari - katso tarkemmin kommentti
 • IPR University Center/Olli Pitkänen (olli.pitkanen@iprinfo.com): Rinnakkaistallentaminen. Marja-Leena Mansala kertoo selvityksestään rinnakkaistallentamisen edistämiseksi (http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-461-0), Jonas Lång (SLS) käyttää valmistellun kommenttipuheenvuoron ja loppukeskustelussa yleisö pääsee esittämään omat näkemyksensä siitä, miten tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus tulisi toteuttaa.
 • Veikko Isotalo, veikko.isotalo at aalto.fi, Tätä tutkin: Miljoona, miljoona, miljoona twiittiä: Yhdysvaltain presidentinvaalien esivaalit Twitterissä. Issue ownership & salience -tutkimus ehdokkaiden viestinnästä esivaalien aikana. Tutkimuksessa on käytetty laskennallista analyysia (sanastopohjainen aineistonrajaus ja aihemallinnus) n. 100 miljoonan twiitin aineistolle.
 • Thomas Olsson & Matti Nelimarkka (  thomas.olsson@uta.fimatti.nelimarkka@aalto.fi ) Constructing new information systems for social science research In technology and HCI research prototypes are build to study the impact of proposed technologies. How can research on social science apply this method to study the interaction between humans and technology?
 • Margareta Salonen & Niina Sormanen (margareta.salonen@jyu.fi, niina.sormanen@jyu.fi): Tätä tutkimme: Facebook-datan haun, tutkimusmetodien ja -tulosten esittämisen eettinen ja juridinen tarkastelu LUOTSIVA-tutkimushankkeen valossa. Esityksessä kerrotaan LUOTSIVA:sta ja pohditaan mm. tutkimuksen datan keruuta, datan sisältöä sekä tutkimuseettisiä näkökulmia.
 • Tuukka Lehtiniemi, tuukka.lehtiniemi@aalto.fi, Experimental session: Social scientists in tech projects. Multidisciplinary research projects can end up providing valuable experiences for all involved. Sometimes, though, social scientists are expected to fill a narrow role. For example, an ethical stamp for choices already made, or the examination of (deterministic) "societal effects" of technology being developed. Let's learn from each other - how to make technology projects better for all?
 • Jesse Haapoja (jesse.haapoja at aalto.fi) Experimental session: Suuri Algoritmipöhinä: Algoritmit ovat viimeisen vuosikymmenen aikana löytäneet tiensä myös yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun. Sessiossa on tarkoitus keskustella algoritmien roolista yhteiskunnassa ja yhteiskuntatieteellisestä algoritmitutkimuksesta. Tarkempi sisältö päätetään paikan päällä yhdessä. Jesse keksii jonkinlaisen alustuksen: muut halukkaat alustajat myös tervetulleita!
 • Varpu Rantala, varpu.rantala at kampiki.com, Tätä tutkin: Miten uutissivustojen Facebook-julkaisujen näkyvyyttä säännöstellään uutisvirrassa? Analyysi 100,000 Facebook-postin julkaisuminuuteista ja näkyvyydestä.
 • Thomas Olsson, thomas.olsson@uta.fi. From research to education. Voin pitää hyvin lyhyen alustuksen. Tämän jälkeen vapaamuotoista keskustelua siitä, miten tämän nousevan monitieteisen tutkimusalan opetusta voisi tarjota jatkossa yhä rajojarikkovimmin keinoin. Ideoita tarpeellisista luennoista, kursseista, tai jopa opinto-ohjelmista sekä näiden organisaatiorajat ylittävistä opettamiskeinoista? Ideoita yhteisistä aineistoista tai projekteista? Mielelläni fasilitoin keskustelua, mutta ideat ja tarpeet nouskoon yleisöstä! Aikataulullisesti tällainen olisi mielellään loppuvaiheessa päivää kun aihealueen kokonaiskuva on paremmin ehtinyt hahmottua.
 • Ossi Piironen ossi.piironen@formin.fi Ulkoministeriö, some ja big data: mitä tehdä? Pohditaan yhdessä, miten ulkoministeriön tulisi reagoida tilanteessa, jossa datan määrä kasvaa ja aineistolouhinnan/-analyysin menetelmät kehittyvät.
 • Tilastokeskuksen mikrosimulointitiimi.  Selviäisikö se SISUlla? Mikrosimulointi vaikutusarviointimenetelmänä. Sessiossa Tilastokeskuksen mikrosimulointitiimi esittelee SISU-mikrosimulointimallia ja sen mahdollisuuksia sekä vastaa kiinnostuneiden kysymyksiin.

 • Juho Pääkkönen (juho.paakkonen@helsinki.fi): Tätä haluaisin tutkia: Koneoppimismallien tiedollinen läpinäkymättömyys. Koneoppimismallien on esitetty olevan tiedollisesti läpinäkymättömiä. Sessiossa pohditaan, mitä mallien tiedollinen läpinäkymättömyys tarkoittaa ja mitä seurauksia sillä on koneoppimisen käytölle yhteiskuntatieteissä.
 • Essi Pöyry (essi.poyry at helsinki.fi). Tätä tutkin: Natively digital influencers in social media. The so called influencers are gaining ground in social media, which has attracted marketers to pay them for desirable content. This study identifies the relatively larger impact "natively digital influencers" have on their followers as opposed to general celebrities or widely known people. 
 • Jussi Impiö (Demos Helsinki)  Forecast for Climate Change Adaptation = FOCCA. Ilmastonmuutos aiheuttaa jo nyt massiivisen mittakaavan humanitaarisia haasteita. Lähitulevaisuudessa nämä ongelmat tulevat räjähtämään ihmiskunnan silmille. Ennaltaehkäisevää työtä ei kuitenkaan juuri tehdä, tämä johtuu mm. siitä, että ilmastomallit ennustavat ekosysteemisiä, yhteiskunnallisia ja humanitaarisia vaikutuksia hyvin huonosti. FOCCA-projektissa kehitetään AI- mallia, jolla kyettäisiin seuraamaan ja ennakoimaan yhteisöjen tapoja sopeutua muuttuvaan ilmastoon ja identifioida kriisityvät tavat mahdollisimman nopeasti. 

 • Pihla Toivanen (pihla.toivanen at helsinki.fi), Emilia Hjelm (emilia.hjelm at aalto.fi). Tätä tutkin: Sosioekonomiset tekijät selittämässä ohjelmointikerhoihin osallistumista. Tutkimme sosioekonomisen taustan vaikutusta lasten ohjelmointiharrastukseen hakeutumiseen
 • Minna Saariketo (minna.saariketo at aalto.fi) ja Anna Rantasila (anna.rantasila@uta.fi): Tätä haluaisin tutkia:  Koetut koodin maisemat. Keskustelua siitä, miten ihmisten kokemuksia digitaalisista ympäristöistään voi tutkia ja millaisin (kokeellisin) menetelmin voi herätellä pohdintaa alustojen toimintaehdoista ja algoritmisesta vallasta
 • Timo-Pekka Uotila, tuo@uva.fi , Let's track peace!, Experimental session, Ohjattua keskustelua nousevan Peace Tech -sateenvarjokäsitteen alla rauhanvälityksen ja teknologian yhdistämisen mahdollisuuksista. Yhden konseptin esittely.
 • Tuomas Hietala (tuomas.hietala@uta.fi). Tätä tutkin: Lohkoketjujen yhteiskuntafilosofiaa. Mitä lohkoketjut ovat, miksi ne kehitettiin ja miten niitä voi hahmottaa yhteiskuntafilosofian näkökulmasta?
 • Juha Hämäläinen (juha8963@gmail.com) Tätä haluaisin tutkia: Keskustella siitä, mitä yhteisiä rajapintoja yhteiskunta-, valtio-, kauppa- ja oikeustieteillä ja sosiologialla on. Onko nykyhetkellä yksittäistä tutkimuskohdetta, joka olisi keskiössä ja sivuaisi näitä kaikkia?
 • Merja Porttikivi (merja.porttikivi,@aalto.fi) Tätä haluaisin tutkia: olen hahmotellut tutkimusprojektia jossa Suomi24-aineistoa tutkitaan plebeijijulkisuutena, ja analysoitaisi verkon epäasiallista puhetapaa, mihin se liittyy, mitä ilmaisuja käytetään, kehen kohdistuu jne.
 • Ville Vakkuri (ville.m.vakkuri at student.jyu.fi) Käsitteellistämistyöpaja, Experimental session: Käsitteellistäminen sosiaalisen todellisuuden hahmottamisen työkaluna. Lyhyt perehdytys käsitteelistämiseen ja sen kokeilua läsnäolijoita kiinnostavista teemoista.
 • Mika Pantzar (at helsinki piste fi) Tätä tutkin: Datatalous ja evoluutio. Voisin testata yleisöllä ajatuksiani datatalouden ja rautateiden historian vertaamisesta verkostojen evoluution metaforaa käyttäen. 
 • Nimi, sähköposti, otsikko, tapahtuman tyyppi, kuvaus
 • No labels

17 Comments

 1. Unknown User (mnelimar@aalto.fi)

  Rajapinnan opinnäytetyöseminaari

  Jos vähintään neljä ihmistä ilmoittaa mielenkiintoa kuunnella toistensa opinnäytetöitä ja saada niistä kommentteja muilta ihmisiltä (esimerkiksi kommentteina tähän viestiin tai minulle sähköpostilla), järjestetään oma ryhmä, jossa käymme lävitse muiden opinnäytetyöaiheita ja kommentoidaan töitä. Jokaiselle työlle yritetään varata noin 10 minuuttia esittelyä sekä keskustelua. Lisäksi jaamme opinnäytetyöt kaikkien sessioon osallistuvien kesken. Paikalle saattaa tulla muitakin vanhempia tutkijoita kommentoimaan opinnäytetteitä (smile)

  Järjestäjä: Rajapinta / Matti Nelimarkka (matti.nelimarkka@rajapinta.co)

  1. Esiteltävät työt

   Virpi Ropponen, virpi.ropponen(at)helsinki.fi

   "Etnografinen tapaustutkimus seksityöntekijöiden turvasovelluksen kehittämisestä. Artemiksen sateenvarjo -hanke." Tutkielmassa tarkastellaan teknologian kehittämistä sosiaalihuollon toimintakentällä seksityöntekijöille pilotoitavan turvasovelluksen käyttöönoton yhteydessä. Tutkimuksen toimintaympäristönä on vuonna 2016 käynnistetty Artemiksen sateenvarjo -hanke. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä teknologian hyödyntäminen sosiaalihuollon toimintakentällä on kasvamassa laajasti 2010-luvulla. Teknologian kehittämisestä marginaaliryhmien tarpeisiin on kuitenkin vain vähän tutkimusta. On tärkeää, että myös haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät pääsevät osaksi sosiaalisia innovaatioita. Tutkimuksessa tarkastellaan mitä erityispiirteitä seksityöntekijöille suunnattuun teknologiakehittämiseen liittyy ja sen mahdollisia kehittämistarpeita.

  2. Ehdotan maisterintutkielmaani näin viime tipassa opinnäytetyöseminaariin. (Tuomas Soila, tuomas.soila (at) helsinki.fi

   Tätä tutkin: Median esittämiäni kuluttajakuvia sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvässä uutisoinnissa Ylen ja Alma-Median uutisaineistoissa 2007-2017. Tutkielmassa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien muuttuvaa roolia osana sote-palvelurakenteen muutosta ja sen näkymistä aihetta käsittelevässä uutisoinnissa palveluiden käyttäjiin viittaavien sanojen esiintymismäärien kautta.  

 2. Anonymous

  Moi, haluaisin ehdottaa aihetta: Varpu Rantala, varpu.rantala at kampiki.com, Tätä tutkin: Miten uutissivustojen Facebook-julkaisujen näkyvyyttä säännöstellään uutisvirrassa? Analyysi 100,000 Facebook-postin julkaisuminuuteista ja näkyvyydestä.

  1. Moi, onko esityksen ajalla väliä? (smile)

   1. Anonymous

    Tuo aika on ok, kiitos (smile)

 3. Unknown User (olsson@tut.fi)

  Ilmeinen yleisen tason kommentti: halutaanko oikeasti jakaa väki kolmeen eri sessioon? Tämänhetkisen aihelistauksen perusteella kaksi tai jopa vain yksi sessiota riittäisi. Paljonko on ilmoittautuneita?

  1. Suunniteltiin vähän, että jos aiheita tulee etukäteen vaan kahteen träkkiin niin pidetään kolmas tila vapaana jos porukka haluaa unconference-henkeen ruveta puuhastelemaan jotain spontaanimmin.

   1. Ja tosiaan, kuten noissa lisäohjeissa ollaan mainittu, niin järjestäjät voivat tarpeen vaatiessa ehdottaa esityksen siirtämistä ajankohtien ja huoneiden välillä. Toki tässä otetaan esiintyjän aikataulutoiveet huomioon jos tähän päädytään.

  2. Antaa pölyn ensiksi laskeutua ja katsotaan, mitä tehdään (smile) 

  3. Näemmä ihan hyvä näin jälkikäteen katsottuna tuo 3 träkkiä.

 4. Anonymous

  11.30-12.00 Palaver: Experimental session

  Forecast for Climate Change Adaptation = FOCCA

  Ilmastonmuutos aiheuttaa jo nyt massiivisen mittakaavan humanitaarisia haasteita. Lähitulevaisuudessa nämä ongelmat tulevat räjähtämään ihmiskunnan silmille. Ennaltaehkäisevää työtä ei kuitenkaan juuri tehdä, tämä johtuu mm. siitä, että ilmastomallit ennustavat ekosysteemisiä, yhteiskunnallisia ja humanitaarisia vaikutuksia hyvin huonosti. FOCCA - projektiss kehitetään AI- mallia, jolla kyettäisiin seuraamaan ja ennakoimaan yhteisöjen tapoja sopeutua muuttuvaan ilmastoon ja identifioida kriisityvät tavat mahdollisimman nopeasti. 

 5. Anonymous

  Edellinen siis typoineen, courtesy by Jussi Impiö / Demos Helsinki

 6. Juha Hämäläinen (juha8963@gmail.com)

  13.00-13.30

  POLI

  Tätä haluaisin tutkia: Keskustella siitä, mitä yhteisiä rajapintoja yhteiskunta-, valtio-, kauppa- ja oikeustieteillä ja sosiologialla on. Onko nykyhetkellä yksittäistä tutkimuskohdetta, joka olisi keskiössä ja sivuaisi näitä kaikkia?

 7. Anonymous

  Moikka,

  Ehdotan graduani opinnäytetyöseminaariin. (Virpi Ropponen, virpi.ropponen(at)helsinki.fi ) 

  Tätä tutkin: Tutkimus on "Etnografinen tapaustutkimus seksityöntekijöiden turvasovelluksen kehittämisestä. Artemiksen sateenvarjo -hanke." Tutkielmassa tarkastellaan teknologian kehittämistä sosiaalihuollon toimintakentällä seksityöntekijöille pilotoitavan turvasovelluksen käyttöönoton yhteydessä. Tutkimuksen toimintaympäristönä on vuonna 2016 käynnistetty Artemiksen sateenvarjo -hanke. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä teknologian hyödyntäminen sosiaalihuollon toimintakentällä on kasvamassa laajasti 2010-luvulla. Teknologian kehittämisestä marginaaliryhmien tarpeisiin on kuitenkin vain vähän tutkimusta. On tärkeää, että myös haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät pääsevät osaksi sosiaalisia innovaatioita. Tutkimuksessa tarkastellaan mitä erityispiirteitä seksityöntekijöille suunnattuun teknologiakehittämiseen liittyy ja sen mahdollisia kehittämistarpeita.

 8. Ehdotan maisterintutkielmaani näin viime tipassa opinnäytetyöseminaariin. (Tuomas Soila, tuomas.soila (at) helsinki.fi

  Tätä tutkin: Median esittämiäni kuluttajakuvia sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvässä uutisoinnissa Ylen ja Alma-Median uutisaineistoissa 2007-2017. Tutkielmassa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien muuttuvaa roolia osana sote-palvelurakenteen muutosta ja sen näkymistä aihetta käsittelevässä uutisoinnissa palveluiden käyttäjiin viittaavien sanojen esiintymismäärien kautta.