Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luennoitsija: Syksy Räsänen, Physicum C326

Assistentit
Juuso Kauppala
Lauri Niemi, Physicum A314
Tuomas Tenkanen, Physicum A312

Luennoitsijan ja assistentit tavoittaa työhuoneistaan tai sähköpostilla osoitteista etunimi.sukunimi@helsinki.fi. (Poikkeuksena Juuson tavoittaa vain sähköpostitse, ja Lauri Niemen osoitteen alkuosa on lauri.b.niemi.)

Laajuus: 5 op

Tyyppi: aineopinnot (teoreettinen fysiikka)

Opetus: Luennot: ma 12-14 ja ke 12-14 salissa Physicum E204. Laskuharjoitukset: selitetään alla

Sisältö: Ia: Kompleksiluvut, alkeisfunktiot. Analyyttiset funktiot, kompleksiderivaatta ja holomorfisuus, Cauchyn ja Riemannin yhtälöt. Potenssisarjat. Integrointi kompleksitasossa, viivaintegraali ja Cauchyn lause. Taylorin ja Laurentin sarjat. Erikoispisteet. Residylaskenta.

Ib: Eulerin gammafunktio ja B-funktio. Fourier'n sarja. Fourier'n muunnos. Laplacen muunnos. Distribuutiot.

Esitietovaatimukset: Matemaattiset apuneuvot I ja II

Kurssin ilmoitustaulu

 • Jos liitteiden lataamisessa on ongelmia, kokeile ladata ne liiteluettelon kautta (klemmari sivun ylälaidassa, heti otsikon yläpuolella).
 • Ilmoittaudu kurssille tästä. (Harjoitusryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Ks. tarkemmat ohjeet alta.)
 • If you wish to take the course in English, please contact the lecturer.

Opetusajat

FYMMIa: periodi I, 6.9.-20.10.. Huom. viimeinen luento on maanantaina 16.10.. Keskiviikkona 18.10. ei ole luentoa.
FYMM Ib: periodi II, 30.10.-15.12.. Keskiviikkona 6.12. ei ole luentoa eikä palautustilaisuutta. Keskiviikkona 13.12. ei ole palautustilaisuutta. Torstaina 14.12. ei ole laskuharjoituspajoja.

Kurssimateriaali

 • Kurssikirja: Luentomuistiinpanot.
 • Lisämateriaalia: J. Honkonen: Fysiikan matemaattiset menetelmät I, 2. painos, Limes ry 2005 (myös 1. painos käy); kirjaa saa ainakin Limeksen verkkokaupasta.
 • Matemaattisista yksityiskohdista kiinnostuneille: Esim. matematiikan laitoksen kurssit Kompleksianalyysi I (Ia) ja Fourier analysis (Ib).
  Luvut 10 ja 11 kirjasta W. Rudin: Real and Complex Analysis (McGraw-Hill 1986) sisältävät todistukset kaikista perustuloksista.
 • Vaihtoehtoinen kurssikirja englanniksi: G. Arfken & H.J. Weber: Mathematical Methods for Physicists (6th ed.), Elsevier Academic 2005 (myös 4th, 5th ed. käy; tässä on myös FYMM II:n aineisto)
 • Lisälukemista: E. Kreyszig: Advanced engineering mathematics, Wiley 1993 (tässä ei ole FYMM II:n aineistoa).
  T. Needham: Visual Complex Analysis, Clarendon Press, 1999.  (PDF-versiota voi etsiä hakukoneilla netistä.)

Luentomuistiinpanot

Luentomoniste on alla. Mahdollisista virheistä sopii ilmoittaa luennoitsijalle.

Luentokalvot ilmestyvät tänne kurssin edetessä. Ne on tarkoitettu luentojen tueksi, ei luentomonisteen korvikkeeksi.

Laskuharjoitukset

Harjoitustehtävät ilmestyvät viimeistään tiistaina. Ratkaistut tehtävät palautetaan 2. kerroksen A-siiven sisääntuloaulan lukittuun metallilokeroon viimeistään seuraavan viikon maanantaina klo 12.15.  Malliratkaisut voi ilmestyvät kertaustilaisuuden jälkeen alle. Tarkastetut tehtävät löytyvät 2. kerroksen A-siiven sisääntuloaulasta pahvilaatikosta.

Harjoitustehtävät

FYMMIa

FYMMIb

Kurssin FYMMIb laskuharjoituspisteet sekä lista tenttioikeutetuista (vähintään 25% laskaripisteistä) ovat näkyvissä täällä. Mikäli huomaat listassa virheitä (opiskelijanumeroita kirjoittaessa tulee helposti typoja!), ota yhteys assistentteihin.

Harjoitusryhmät

Kurssilla on kolme laskaripaja-aikaa, joina kokoonnutaan tekemään seuraavan viikon laskareita joko yksin tai pienryhmissä.  Pajaohjaaja kiertää salissa ja ohjaa haluttaessa tehtävissä eteenpäin, sekä auttaa etsimään lisämateriaalia luentomuistiinpanojen tueksi.  Jos et mahdu työskentelemään itse saliin, voit etsiä itsellesi paikan esim. kirjastosta ja käydä kysymässä tarvittaessa neuvoja ohjaajalta.  Torstaina 14.12. ei ole laskuharjoituspajoja.

LaskaripajaPäiväAikaPaikkaPitäjä
1.to14-16Physicum D114Juuso Kauppala
2.to16-18Physicum D117Tuomas Tenkanen
3.pe12-14Exactum CK111Lauri Niemi

Laskaripajojen lisäksi järjestetään joka viikko myös edellisen viikon laskareiden palautustilaisuus. Tilaisuudessa käydään läpi jo palautetuista laskareista ratkaisut muutamaan, tärkeimpään tai vaikeimmaksi osoittautuneeseen, tehtävään. Keskiviikkona 13.12. ei ole palautustilaisuutta.

PalautustilaisuusPäiväAikaPaikkaPitäjä
1.ke16-18Physicum D114(vaihtuu viikoittain)

Kurssin suorittaminen

Laskuharjoituksista on saatava vähintään 25% kaikkien tehtävien kokonaispistemäärästä, jotta voi osallistua tenttiin.  Tentin saa uusia kerran tuloksesta riippumatta. Uusinnassa laskuharjoituspisteitä ei huomioida.

Kurssin FYMMIb tentti on torstaina 21.12. kello 13.00-17.00 Physicumin salissa D101. Taulukoita, laskimia tai omia muistiinpanoja ei saa käyttää. Tentissä jaetaan tehtäväpaperin mukana tämä kaavakokoelma.

Kurssin tulokset

FYMM Ia tulokset ovat näkyvissä täällä. Koepisteiden normituksen vuoksi tentin kokonaispisteisiin on lisätty +4 pistettä.

FYMM Ib tulokset ovat näkyvissä täällä. Koepisteitä on tälläkin kurssilla normitettu.

Perjantaina 24.11.2017 pidetyssä laitostentissä kurssin FYMMIa tenttineiden tulokset opiskelijanumeron mukaan: 014721184: 1/5; 014726862: 3/5.

Perjantaina 19.01.2018 pidetyssä laitostentissä kurssin FYMMIa ja FYMMIb tenttineiden tulokset (osa suoritti lopputentin) opiskelijanumeron mukaan: FYMMIa: 014257412: 1/5; 014453274: 1/5; 014707658: 1/5; 014290505: 5/5. FYMMIb: 014727418: 0/5 (hylätty); 014290505: 0/5 (hylätty); 014599882: 3/5.

Perjantaina 16.03.2018 pidetyssä laitostentissä kurssin FYMMIa ja FYMMIb tenttineiden tulokset opiskelijanumeron mukaan: FYMMIa: 014418594: 0/5 (hylätty). FYMMIb: 014606254: 2/5; 014603354: 0/5 (hylätty).

Perjantaina 18.05.2018 pidetyssä laitostentissä kurssin FYMMIa ja FYMMIb tenttineiden tulokset opiskelijanumeron mukaan: FYMMIa: 014418594: 0/5 (hylätty). FYMMIb: 014820700: 5/5; 0/5 (hylätty); 014290770: 0/5 (hylätty); 014732212: 3/5;  013335458: 0/5 (hylätty).

Palautetta kurssista

Kurssin FYMMIb kurssipalautelomakkeen täyttämisen deadline oli ma 11.10. kello 8.00. Kuten edellisvuosina, vastaamisesta saa 3 laskuharjoituslisäpistettä. Palaute on anonyymiä, sen käsittelee joku muu kuin luennoitsija tai assistentit (jotka saavat sen kyllä tiedoksi), ja lista palautetta antaneiden opiskelijoiden opiskelijanumeroista lähetetään heille erillään palautevastauksista.

Kurssin FYMMIa palaute on luettavissa täällä. Palautetta käsiteltiin kurssin FYMMIb ensimmäisellä luennolla ma 30.10..

Kurssin FYMMIb palaute on luettavissa täällä. Palautetta käsiteltiin ma 11.12. luennolla.

(Kurssilla on käytössä myös jatkuva palautteen keruu eli palautetta voi antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia tällä lomakkeella. Tämä ei ole sama asia kuin loppupalautteen antaminen, eikä tämän lomakkeen kautta annetusta palautteesta saa lisäpisteistä. Luennoitsijalle välittyy palaute, mutta ei tietoa sen antajista.)

Lisämateriaalia

Alla on vuoden 2010 kurssin Juha Honkosen luentomateriaali, josta löytyy myös ratkaistuja esimerkkilaskuja.

 • No labels