Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Current »

260 - Utgivning, distribution, etc. (R)

Verkets utgivningsuppgifter: förlag, tryckeri, distribution, publicerings- eller produktionsuppgifter.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekvens av utgivaruppgifter

# Odefinierad / Första eller enda utgivare / Sammanfattad utgivningstid.

2 Mellanliggande utgivare

3 Nuvarande / Senaste utgivare

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Utgivningsort etc. (R)

b Namn på utgivare etc. (förlag) (R)

c Utgivningstid (R)
Anges även i kodad (normaliserad) form i 008/06-14.

e Tryckort (R)

f Tryckeriets namn (R)

g Tryckningstid (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

260 ## ‡a Helsinki : ‡b Suomen atk-kustannus, ‡c 1982.

260 ## ‡a Helsinki : ‡b Vesi- ja ympäristöhallitus : ‡b Valtion painatuskeskus, jakaja, ‡c 1990.

260 ## ‡a Helsinki = Helsingfors : ‡b Schildt, ‡c 1990.

260 ## ‡a Åbo : ‡b Åbo Akademis förlag = Åbo Academy Press ; ‡a Pargas : ‡b distr. Tidningsbokhandeln = Lehtikirjakauppa, ‡c 1992.

260 ## ‡a London : ‡b Hutchinson, ‡c 1968 ‡g (1971)

260 ## ‡a Helsinki = Helsingfors : ‡b Kirjastonhoitajaliitto = Bibliotekarieförbundet, ‡c 1988.

260 ## ‡a Montreal : ‡b National Film Board of Canada, ‡c 1967 ; ‡a London : ‡b Guild Sound and Vision [distributor], ‡c 1968.

260 ## ‡a Helsinki : ‡b R. E. Westerlund, ‡c cop. 1921 ‡e (Leipzig : ‡f Breitkopf & Härtel, ‡g 1925)

260 ## ‡a Uppsala : ‡b Acta Universitatis Upsaliensis : ‡b Universitetsbiblioteket [distributör], ‡c 2001 ‡e (Uppsala : ‡f Eklundshofs grafiska, ‡g 2000)

260 ## ‡a New York, N.Y. : ‡b Elsevier, ‡c 1984.

260 ## ‡a [S.l.] : ‡b Insight Press, ‡c 1981.

260 ## ‡a Belfast [i.e. Dublin] : ‡b [s.n.], ‡c 1946 [reprinted 1965]

260 ## ‡a [S.l. : ‡b s.n., ‡c 15--?]

260 ## ‡a New York ; ‡a Berlin : ‡b Springer Verlag, ‡c 1977.

260 ## ‡a Paris : ‡b Gauthier-Villars ; ‡a Chicago : ‡b University of Chicago Press, ‡c 1955.

260 ## ‡a London : ‡b Macmillan, ‡c 1971 ‡g (1973 printing)

260 ## ‡c 1908-1924.

260 ## ‡a [S.l. : ‡b s.n.], ‡c 1970 ‡e (London : ‡f High Fidelity Sound Studios)

260 ## ‡a Paris : ‡b Impr. Vincent, ‡c 1798 ; ‡a [i.e. Bruxelles : ‡b Moens,‡c 1883]

260 2# ‡3 1980-May 1993 ‡a London : ‡b Vogue

260 3# ‡3 June 1993- ‡a London : ‡b Elle

  • No labels