Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

306 - Speltid (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Speltid (R)
Sex siffor i formatet ttmmss beskriver ljudinspelningens speltid eller musikverkets längd som det beskrivs i en notpublikation. Om speltiden är mindre än en timme, anges timmarna (tt) med två nollor. Om speltiden är mindre än en minut, anges också minuterna (mm) med två nollor.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

306 ## ‡a 002016

306 ## ‡a 003100 ‡a 001839

  • No labels