Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

501 - Anmärkning - Utgiven tillsammans med (R)

Används då mer än ett bibliografiskt verk ingår i den fysiska resursen vid tidpunkten för utgivningen. Verken har vanligen olika titlar och saknar gemensam titel.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)
Inleds med en lämplig inledningsfras.

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

501 ## ‡a Äänitteellä myös: Kvintetot, piano, jouset, op44 / Nordgren. Kvintetot, piano, jouset, c-molli / Borodin.

501 ## ‡a With: The reformed school / John Dury. London : Printed for R. Wasnothe, [1850]

501 ## ‡a With (on verso): Motor road map of south-east England.

501 ## ‡a Mounted on a wooden stand to form a pair with: Bale's New celestial globe, 1845.

501 ## ‡a In cassette with: Dissection of the brain stem: inferior and superior cerebellar peduncle -- Dissection of the hemispheres: long association bundles -- Dissection of the hemispheres: extreme and external capsules and related structures.

501 ## ‡a On reel with: They're in the Army now.

  • No labels