Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

506 - Anmärkning - Restriktioner för tillgång och utlån (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Restriktioner

# Information saknas

0 Inga restriktioner finns

1 Restriktioner finns

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

a Villkor för tillgång (NR)
Vid behov anges restriktionstexten i sin helhet.

b Tillståndsgivare (R)
Person, organisation eller myndighet från vilken man kan anhålla om tillstånd för att få använda resursen.

c Fysiska omständigheter (R)

d Godkända användare (R)
Användargrupp eller enskilda personer som inte berörs av restriktionerna i delfält ‡a.

e Laglig grund för restriktion (R)
Förordning eller liknande text eller avtal, som restriktionerna grundar sig på.

f Restriktioner för användning uttryckt med standardterminologi (R)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

2 Standardterminologins källa (NR)
Koden tas från en förteckning, se Access Restriction Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

506 ## ‡a Lukuoikeus paperiversion tilaajalla.

506 ## ‡a Gratis år 1998.

506 ## ‡a Verkkojulkaisu käytettävissä vain Jyväskylän yliopiston koneilta.

506 ## ‡a Tillgänglig inom domänen abo.fi.

506 ## ‡a Kansallinen lisenssi.

506 ## ‡a Avgiftsbelagd databas, kontrakt och användarnamn obligatoriska.

506 ## ‡a Kuva-arkiston käyttö mahdollista vain erikoisluvalla; ‡b Arkiston johtaja; ‡e Arkiston järjestely ja luettelointi käynnissä.

506 ## ‡a Kartta vain virkakäyttöön ja nimettyjen henkilöiden tietoon 18.6.1995 asti; ‡e Sotilaiden suunnistuksen MM-kipailut Huovinrinteellä 12.-18.6.1995.

  • No labels