Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työryhmän jäsenet

 • Ahokas, Minna; minna.ahokas[AT]csc.fi, CSC/ELIXIR, koordinaattori
 • Halkoaho, Arja; arja.halkoaho[AT]kuh.fi; Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta; kehittämispäällikkö
 • Kahri, Kenneth; kenneth.kahri[AT]helsinki.fi; Helsingin Yliopisto, Tietotekniikkakeskus; tietoturva-asiantuntija
 • Kallio, Miki; miki.kallio[AT]oulu.fi; Oulun yliopisto, Tietohallintopalvelut; palvelupäällikkö
 • Korhonen, Tuija; tuija.korhonen[AT]helsinki.fi; Helsingin yliopisto, Kirjasto, tietoasiantuntija
 • Kuusniemi, Mari Elisa; mari.elisa.kuusniemi[AT]helsinki.fi; Helsingin yliopisto; projektipäällikkö DMPTuuli
 • Näppilä, Turkka; turkka.nappila[AT]tuni.fi; Tampereen yliopisto, Kirjasto; datan hallinnan asiantuntija

Koordinaattorit

Kokko, Marja; marja.kokko[AT]tuni.fi; Tampereen yliopisto, Kirjasto; johtava tietoasiantuntija (metriikka)
Nykyri, Susanna; susanna.nykyri[AT]tuni.fi: Tampereen yliopisto, Kirjasto; päällikkö, avoimen tieteen palvelut)

Sihteeri

Fuchs, Siiri: siiri.fuchs[AT]helsinki.fi; Helsingin yliopisto, Kirjasto, tietoasiantuntija 


(09/2017-10/2018

Koordinaattorit

Räisänen, Sari H; sari.raisanen[AT]helsinki.fi; Kansalliskirjasto; koulutuskoordinaattori ATT
Kuusniemi, Mari Elisa; mari.elisa.kuusniemi[AT]helsinki.fi; Helsingin yliopisto; projektipäällikkö DMPTuuli
Sihteeri
Nykyri, Susanna; susanna.nykyri[AT]tut.fi: Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto; johtava tietoasiantuntija)

Työryhmän tehtävät

 • Mahdollisimman konkreettisen ohjeen tuottaminen DMPTuuliin sensitiivisten aineistojen hallinnan suunnitteluun.
 • Tärkeänä näkökulmana on sensitiivisten aineistojen jatkokäytön ja avoimuuden mahdollistaminen.
 • Tuotettu ohje on lyhyt, selkeä ja konkreettinen.
  • Ohjaa eteenpäin (linkit) tärkeimpiin ja tarpeellisimpiin laajempiin dokumentteihin.

Aikataulu

Työryhmä on aloittanut toimintansa syyskuussa 2017 ja ohjeiden 1. versio valmistui keväällä 2018. Päivitetty versio keväällä 2019.

Työryhmän kokoukset ja materiaalit

 • No labels