Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

711 - Biuppslag - Konferensnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 111.

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

# Uppgift saknas
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 Analytiskt biuppslag
Institutionen eller verket (namn/titel) utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

Delfält

a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)

c Konferensort (R)

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum.

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NR)

h Medieterm för verk (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (711) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).

j Funktionsterm (R)

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan.

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Konferensnamn när ‡a innehåller namn på administrativ enhet (NR)

s Version (NR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

x ISSN (NR)
Inledningstexten ISSN anges inte i MARC-posten.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Technology and the environment : ‡b facing the future : developed from a Symposium on Non-waste Technology, Espoo, Finland, June 20-23, 1988 arranged by the Technical Research Centre of Finland / ‡c Allan Johansson, editor.
711 2# ‡a Symposium on Non-waste Technology ‡d (1988 : ‡c Espoo)

245 14 ‡a The economic impact of the 1976 Olympic Games : ‡b a study undertaken for the Organizing Committee of the 1976 Olympic Games sponsored by Bank of Montreal / ‡c [John Iton].
711 2# ‡a Olympic Games ‡n (21st : ‡d 1976 : ‡c Montreal, Quebec). ‡e Organizing Committee. ‡e Arts and Culture Program. ‡e Visual Arts Section

245 00 ‡a Minerals, materials and industry : ‡b papers presented at the fourteenth Congress of the Council of Mining and Metallurgical Institutions, organized by the Institution of Mining and Metallurgy and held in Edinburgh, Scotland, from 2 to 6 July, 1990.
710 21 ‡a Council of Mining and Metallurgical Institutions. ‡b Congress ‡n (14 : ‡d 1990 : ‡c Edinburgh)

245 00 ‡a Perspectives on Arabic linguistics XVII-XVIII : ‡b papers from the seventeenth and eighteenth annual Symposia on Arabic Linguistics / ‡c edited by Mohammad T. Alhawary, Elabbas Benmamoun.
711 2 #‡a Symposium on Arabic Linguistics ‡n (18th : ‡d 2004 :‡c University of Oklahoma)

245 00 ‡a Proceedings of the second United States - Finland Workshop on magnestospheric and ionospheric phenomena in auroral regions : ‡b October 10-13, 1983 University of Maryland / ‡c editors T.J. Rosenberg and J. Oksman.
711 2# ‡a United States-Finland Workshop on Magnestopheric and Ionospheric Phenomena in Auroral Regions ‡n (2 :‡d 1983 : ‡c College Park)

  • No labels