Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

086 - Klassifikation för statliga publikationer (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Klassifikationssystem

# Klassifikationssystem angivet i ‡2
Klassifikation grundar sig på andra scheman än de som Förenta staterna eller Kanada använder.

0 Superintendent of Documents Classification System
Tilldelat av U.S. Government Printing Office.

1 Government of Canada Publications : Outline of Classification

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Klassifikationskod (NR)

z Makulerad/ogiltig klassifikationskod (NR)

2 Kod för klassifikationssystem (NR)
Om första indikatorns värde är #, anges här MARC-kod för statliga publikationernas klassifikationssystem. Koden tas från en förteckning, se Classification Scheme Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

086 ## ‡a HEU/G74.3C49 ‡2 ordocs

086 0# ‡a A13.28:F 61/2/981 Glacier

086 0# ‡a HE 20.6209:13/45

086 0# ‡a ITC 1.12:TA-503 (A)-18 AND 332-279

086 0# ‡a A 1.1: ‡z A 1.1/3:984

  • No labels