Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Current »

770 - Länkfält - Supplement, Specialnummer, Del (R)

Läggs i huvudposten för att länka till särkatalogiserade supplement, specialnummer, index och liknande (vertikalt samband). 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Har supplement: "

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i ‡i

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR) 

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)
Länkmålets 027.

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID.

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relationskod (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Helsingin sanomat.
770 0# ‡t Helsingin sanomat. Kuukausiliite ‡x 0780-0096

245 00 ‡a Computer physics communications ‡h [Elektroninen aineisto]
770 0# ‡t Computer physics communications program library ‡x 1386 9485

245 00 ‡a Journal of cellular biochemistry.
770 0# ‡t Journal of cellular biochemistry. Supplement ‡x 0733-1959

245 10 ‡a Stormvindar : ‡b en bok om ödesåret 1809 / ‡c red.: Ingvar von Malmborg.
770 0# ‡t 100 finska kartor i Krigsarkivet ‡d 2009 ‡z 9789197819701

  • No labels