Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Current »

765 - Länkfält - Original till översättning (R)

Läggs i post för översättning, för att länka till originalutgåva (horisontellt samband).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Översättning av: "

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i ‡i

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se ‡t).

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760 ‡i för beskrivning och exempel.

k Serieuppgift (R)
Länkmålets 4XX eller 8XX

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)
Länkmålets 088.

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)
Länkmålets 027.

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)
Länkmålets 020.

4 Relationskod (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Meie Atrium : ‡b Atria kontserni personaliajakiri / ‡c väljaandja Atria Yhtymä oyj.
765 0# ‡t Meidän Atrium ‡c (Suomenkielinen p.) ‡x 1796-5748

245 00 ‡a Tetra pak : ‡b asiakaslehti.
765 0# ‡t Tetra pak ‡c (Svensk utg.) ‡x 0346-301X

245 00 ‡a Annual report of the Ombudsman for Minorities ‡h [Elektroninen aineisto]
765 0# ‡t Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus ‡c (Verkkojulkaisu) ‡x 1796-4091

245 00 ‡a Russian journal of coordination chemistry.
765 0# ‡t Koordinacionnaâ himiâ

130 0# ‡a Kunststoffe, ‡l engelska.
245 10 ‡a Kunststoffe international.
765 0# ‡t Kunststoffe ‡x 0023-5563

  • No labels