Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KANDIDATPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER: 

2014-2023

Motsvarighetstabell för studieinriktningen statskunskap med förvaltning.docx

Motsvarighetstabell för studieinriktningen journalistik och kommunikation.docx

Motsvarighetstabell för studieinriktningen socialpsykologi.docx

Motsvarighetstabell för studieinriktningen sociologi.docx

Motsvarighetstabell för studieinriktningen rättsvetenskap.docx

Motsvarighetstabell för studieinriktningen socialt arbete.docx

2014-2017

Övergångs- och motsvarighetstabeller alla vetenskapsområden

Journalistik

Socialpsykologi

Statskunskap med förvaltning

Sociologi

Rättsvetenskap

Socialt arbete och socialpolitik

Etniska relationer

Motsvarighetstabell samhällslära som andra undervisningsämen.pdf

  • No labels