Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kesä - Sommaren - Summer
2017

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kurssit

Kesäopetukseen tulevat kurssit Topologia I A (5 op) sekä Matematiikan historia (3-5 op) sekä Mitta ja Integraali (6 op).

(warning) Kesäkurssien aikataulut tarkentuvat toukokuun alussa.

Kesätentit

Kesätentit pidetään

Avoimen yliopiston kesäopetustarjonta

 

Avoimen yliopiston kesäopetustarjonnassa 

Lukiomatematiikan kertaus (avoin yliopisto)
Johdatus yliopistomatematiikkaan (avoin yliopisto)
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (avoin yliopisto)
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (avoin yliopisto)
Matematiikkaa kaikille (avoin yliopisto)

Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto (avoin yliopisto)
Todennäköisyyslaskenta I (avoin yliopisto)

 

 

 


 

  • No labels