Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Current »

542 - Anmärkning - Copyright (R)

Information som kan användas då man definierar resursens copyrightägare.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

# Uppgift saknas

0 Sekretessbelagd information.

1 Ej sekretessbelagd information.

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Personlig upphovsman (NR)
Termen "odefinierad" kan användas om saken undersökts, men ingen copyrightägare kunnat identifieras.

b Dödsdatum för personlig upphovsman i ‡a (NR)

c Institutionell upphovsman (NR)

d Copyrighthållare (R)
Termen "odefinierad" kan användas om saken undersökts, men ingen copyrightägare kunnat identifieras.

e Kontaktinformation till oopyrighthållare i ‡d (R)

f Copyrightuppgift (R)
Anges som den är presenterad i den beskrivna resursen.

g Copyrightdatum (NR)
Ursprungligt copyrightdatum.

h Datum för förnyad copyright (R)

i Publikations-/utgivningsår (NR)
Anges för publicerade resurser.

j Tillkomstår (NR)
Anges för opublicerade resurser.

k Förlag, utgivare (R)
Termen odefinierad kan användas om saken undersökts, men ingen copyrightägare kunnat identifieras.

l Copyrightstatus (NR)
Status för copyright. Anges bara om fallet är entydigt. Termen "odefinierad" kan användas om saken undersökts, men status inte kunnat bestämmas.

m Publikationsstatus (NR)
Om publikationen är publicerad eller opublicerad, eller om publikationsstatus är okänd.

n Anmärkning (R)

o Datum för fastställande av copyright (NR)
Anges då efterforskning krävts. Uppgiften skrivs företrädesvis i formen yyyymmdd.

p Utgivnings- eller tillverkningsland

q Institution som förmedlat informationen (NR)
Producentens kod eller namn.

r Land/jurisdiktion för copyright (NR)
Används endast om copyrightstatus (‡l) angivits.

s Källa (NR)
Källa för upphovsrättsinformation, antingen den katalogiserade resursen eller andra källor.

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Till exempel URL eller URN, som anger åtkomst till elektroniska resurser i standardiserad form. Informationen kan också vara en detaljerad anmärkning som hänger samman med upphovsrättens status.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

542 1# ‡a Martin, Henri Jean ‡d University of Chicago Press ‡f Copyright 1994 by the University of Chicago ‡g 1994 ‡o 20071103 ‡r US

  • No labels