Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

536 - Anmärkning - Finansiell information (R)

Kontraktens nummer, anslag eller/och projekt, då resursen uppstått som ett resultat av ett bidragsstött projekt. Kan även innehålla information om sponsor eller finansieringsmyndighet.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

b Kontraktsnummer (R)

c Anslagsnummer (R)

d Odifferentierat nummer (R)
Ett odifferentierat nummer, med vars hjälp projektets, uppdragets eller arbetsenhetens nummer kan identifieras.

e Programelement nummer (R)

f Projektnummer (R)

g Uppdragsnummer (R)

h Arbetsenhetsnummer (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

536 ## ‡a Sponsored by the World Health Organization

536 ## ‡a Sponsored by the Advanced Research Projects Agency through the Office of Naval Research ‡b N00014-68-A-0245-0007 ‡c ARPA Order No. 2616

536 ## ‡a Sponsored by the U.S. Dept. of the Army ‡e 61102A ‡f 1D161102B710 ‡g 00*‡h* WU425

  • No labels