Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

787 - Länkfält - Annat samband (R)

Används för att länka till poster för sammanhörande resurs av annan typ än de i 760-786 angivna.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Typ av samband

# "Härtill anknuten publikation: "

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i ‡i

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Länkmålets BibID (R)

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relationskod (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a HELECON international ‡h [Elektroninen aineisto] : ‡b European and international economic and business administration information / ‡c Helsinki School of Economics and Business Administration.
787 0# ‡t Helecon uutiset ‡x 1239-9353
787 0# ‡t Helecon news ‡x 1455-6529

245 00 ‡a Empire State report.
787 1# ‡a Empire State report (1982) ‡x 0747-0711 ‡w (DLC)###84647292# ‡w (OCoLC)8541622
787 1# ‡t Empire State report weekly ‡x 0745-8622 ‡w (DLC)###84647299# ‡w (OCoLC)9403759

  • No labels