Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

800 - Seriebiuppslag under personnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 100.

0 Namn i rak följd
Namn i rak följd och fraser som ej lämpar sig att invertera. Hit även ensamt namn som kan vara för- eller efternamn.

1 Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn
Personnamn som formateras i inverterad ordning. Hit även ensamt namn som säkert är ett efternamn. 

3 Beteckning för hel släkt

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Personnamn (NR)

b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR)

c Särskiljande tillägg (R)

d Födelse- och dödsår (NR)

e Funktionsterm (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (R)

h Medieterm för verk (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

j Attribuerande tillägg (R)

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Fullständigare namnform (NR)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

v Delbeteckning (NR)

w BibID för sammanhörande bibliografisk post (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

x ISSN (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution som fältet tillhör (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)

Två positioner (0-1): Kan användas för att i kodad form ange länkmålspostens medietyp och bibliografiska nivå. Observera! I det fall kodningen endast avser position 1 måste föregående positioner markeras med fyllnadstecken (|).

/0 Medietyp
Koden motsvarar värdet i Postetikett/06 (Medietyp)  i den relaterade resursen.

 • a - Mångfaldigad textresurs i skriftlig form
 • c - Musikalisk resurs i tryck, mikroform eller elektroniskt kodad notskrift
 • d - Musikalisk resurs i handskrift
 • e - Kartografisk resurs i tryck, elektronisk form eller mikroform baserad på tryck
 • f - Kartografisk resurs i handskrift
 • g - Grafisk resurs i form lämpad för projektion
 • i - Upptagning av talade ord, naturligt förekommande ljud, etc.
 • j - Ljudupptagning av musikalisk resurs
 • k - Bilder, ritningar och andra tvådimensionella grafiska resurser ej avsedda för projektion
 • m - Elektronisk resurs
 • o - Multimedia
 • p - Blandad resurs
 • r - Resurs i form av tredimensionellt föremål, tillverkat eller hämtat från naturen
 • t - Handskrift eller annan opublicerad textresurs i skriftlig form

/1 - Bibliografisk nivå
Koden motsvarar värdet i Postetikett/07 (Bibliografisk nivå).

 • a - Monografisk resurs manifesterad som del av moderpublikation
 • b - Fortlöpande resurs manifesterad som del av moderpublikation
 • c - Samling
 • d - Del av samling
 • i - Integrerande resurs
 • m - Monografisk resurs
 • s - Seriell resurs

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

490 1# ‡a Teachings of the feathered serpent ; ‡v bk. 1
800 1# ‡a Berenholtz, Jim, ‡d 1957-. ‡t Teachings of the feathered serpent ; ‡v bk. 1.

490 1# ‡a Collected writings of Edgar Allan Poe ; ‡v v. 1
800 1# ‡a Poe, Edgar Allan, ‡d 1809-1849. ‡t Works. ‡f 1981 ; ‡v v. 1.

490 1# ‡a The James Joyce archive
800 1# ‡a Joyce, James, ‡d 1882- 1941. ‡t James Joyce archive.

 • No labels