Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

654 - Ämnesord - Fasetterade termer (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå

# Uppgift saknas

0 Nivå ej specificerad

1 Primär

2 Sekundär

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Fokusterm (NR)

b Term som inte är fokusterm (R)

c Kod/beteckning för fasett eller hierark (R)
Ange den kod eller beteckning som föreskrivs i instruktionerna för det ämnesordssystem som används.

e Funktionsterm (NR)

v Underindelning - formämnesord (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

654 0# ‡c f ‡b Rococo ‡c k ‡b carved ‡c k ‡b gilded ‡c m ‡b wood ‡c t ‡a chairs ‡2 aat

654 0# ‡c r ‡a landscape gardens ‡c y ‡b 18th century ‡c z ‡b England ‡2 aat

654 1# ‡c k ‡a interior design ‡2 aat

  • No labels