Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

348 - Format of Notated Music (R)

Form av musiktryck är den musikaliska och fysiska layouten av det innehåll av resursen som presenteras i notskrift.

Då flera termer från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält ‡a eller ‡b av samma fält. Termer från olika listor redovisas i varsitt 348-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

#  Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

#  Odefinierad

Delfält

a Term för form av musiktryck (R)

b Kod för form av musiktryck (R)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för kontrollerade termer (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

348 ## ‡a vocal score ‡a piano conductor part ‡a part

348 ## ‡a vocal score ‡b [code for vocal score] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a piano conductor part ‡b [code for piano conductor part] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a part ‡b [code for part] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a score ‡b [code for score] ‡2 [code for source vocabulary]

  • No labels