885 - Uppgift om posters motsvarighet (R)

Information om resultatet av en jämförelse som ska hjälpa katalogisatörerna att konstatera en eventuell likhet mellan två poster.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

#  Odefinierad

Andra indikator  (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Uppgift om motsvarighet (NR)
Term, kod eller identifikator med vars hjälp de motsvariga posternas sökprocess identifieras.

b Motsvarighetens status och dess  fastställande (NR)
Kan anges i kodform.

c Tillförlitlighet (NR)

d Genereringsdatum (NR)
Enligt ISO 8601 (yyyymmdd).

w Postens kontrollnummer (R)
Kontrollnumret för den eventuellt motsvarande posten.  Det föregås inom parentes av koden till organisationen från vilken kontrollnumret härstammar. Som kod används ISIL-identikator. Koden tas från en förteckning, se Organisationer.

x Intern anmärkning (R)

z Offentlig anmärkning (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Den eventuellt motsvarande postens kontroll- eller standardnummer. Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för kod (NR)
Källan för postens kontrollnummer i delfält ‡w eller auktoritetspostens kontrollnummer i delfält ‡0.

5 Institution / organisation för vilken fältet gäller (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

  • No labels