Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

940 - Hänvisning - titel -- finländskt fält (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) -

# Se-hänvisning

1 Se även-hänvisning

Andra indikator (Ind. 2)

0-9 Antal icke-filerade tecken

Delfält

a Titel (NR)

b Hänvisningens objekt i klartext (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

  • No labels