647 Ämnesord – Händelsens namn

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 Library of Congress Subject Headings (LCSH)

1 LCSH for children's literature

2 Medical Subject Headings (MeSH)

3 National Agricultural Library subject authority file (NAL)

4 System ej specificerat
Ämnesordet är taget från ett kontrollerat ämnesordssystem eller auktoritetsformat, men ingen av de andra indikatorparametrarna och ingen av koderna i delfält 2 kan användas.

5 Canadian Subject Headings

6 Répertoire de vedettes-matière 

7 System specificerat i ‡2

Delfält

a - Händelsens namn (NR)

c - Händelseort (R)

d - Händelsedatum (NR)

g Övrig information (R)

v Underindelning - formämnesord (R)

x Underindelning - allmän (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

647 #7 ‡a Bunker Hill, Battle of ‡c (Boston, Massachusetts :‡d 1775) ‡2 fast ‡0 (OCoLC)fst01710024

647 #7 ‡a Coal Strike ‡c (Great Britain :‡d 1984-1985) ‡2 fast ‡0 (OCoLC)fst00865219

647 #7 ‡a Hurricane Katrina ‡d (2005) ‡2 fast ‡0 (OCoLC)fst01755264

647 #7 ‡a Famine ‡c (Ireland :‡d 1845-1852) ‡2 fast ‡0 (OCoLC)fst01353092

647 #7 ‡a Eruption of Mount Saint Helens ‡c (Washington :‡d 1980) ‡2 fast ‡0 (OCoLC)fst01353018

  • No labels