You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

028 - Utgivarens eller distributörens nummer (R)

Utgivare tilldelar formaterade nummerbeteckningar för musikupptagningar, musiktryck, annat musikrelaterat material och videogram. Om beteckningen avviker från den givna formen, anges det i fält 500 (Anmärkning -- Allmän). På grund av första indikator kan genereras en anmärkning, som visar typen av nummer.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av nummer

0 Utgåvans nummer (editions-/fonogramnummer för musikupptagningar)

1 Matrisnummer
Nummer på master för upptagningens/inspelningen.

2 Plåtnummer (musiktryck)
Nummer tilldelat av utgivaren.

3 Editionsnummer eller annat musikens utgivarnummer (musik)

4 Videoupptagningens utgivarnummer

5 Annat editionsnummer

6 Distributörens nummer

Andra indikator (Ind. 2) Numret redovisas i anmärkning/biuppslag

0 Ingen anmärkning eller biuppslag

1 Anmärkning och biuppslag

2 Anmärkning, inget biuppslag

3 Biuppslag, ingen anmärkning

Delfält

a Utgivarens eller distributörens nummer (NR)

b Utgivare eller distributör (NR)
Obs! Ordningsföljd av delfälten avviker i Finland från ursprungliga formatet: b, a.

q Specificerande information (R)
Innehåller information som hör samman med numret, t.ex. delen som numret gäller.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

 Exempel

028 01 ‡a KIDS0197

028 00 ‡a 89023-L

028 01 ‡b Fazer Records ‡a 3984-22086-2 ‡q (CD)

028 01 ‡b Fazer Records ‡a 3984-22086-4 ‡q (C-kas.)

028 11 ‡a LVM72381

028 11 ‡b Deutsche Grammophon Gesellschaft ‡a 256A090

028 21 ‡a S9432

028 21 ‡b Breitkopf & Härtel ‡a B&H8797

028 41 ‡b MGM/UA ‡a MV600167

028 41 ‡b Vidmark Entertainment ‡a VM5108

  • No labels