You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Next »

01X-04X - Nummer- och kodfält

De variabla fälten 010-04X innehåller kontroll- och länkningsnummer samt koder som hör samman med beskrivningsobjektet.

  • No labels