Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

007 - (D) Glober

Se 007 -- Karta 01-05.

00 Bärartyp

d Glob
Modell av himlakropp i form av ett klot med kartbild på ytan.

01 Särskild bärarbeteckning

a Himmelsglob

b Planet- eller månglob
Annan än Jorden och dess måne.

c Jordglob

e Månglob
Avser Jordens måne.

u Ospecificerad bärare

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Färg

a Globen är i en färg (t.ex svartvit, blåvit)

c Globen är i flera färger

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Material
Avser materialet i globen.

a Papper, papp
Alla sorters cellulosa utom trä (se kod b).

b Trä
Hit även träfibermaterial som spånskiva, masonit, plywood och MDF.

c Sten

d Metall

e Syntetiskt material
Hand- eller maskintillverkat konstmaterial, annat än textil (kod g), plast (kod i) och vinyl (kod l).

f Skinn
Hit endast obearbetat djurskinn eller obearbetad djurhud. Se även läder (kod v), pergament (kod w) och veling (kod n). Vid tveksmhet föredras kod v (läder).

g Textil
Används för alla textilier, vare sig de är gjorda av naturliga eller syntetiska fibrer.

i Plast

l Vinyl

n Velin
Särskilt tunna pergamentkvaliteter gjorda av skinn från mycket unga eller ofödda djur.

p Gips
Hit även blandningar mellan exempelvis sand och gips.

u Okänt material

v Skin

w Pergament

z Annat material

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Typ av reproduktion

f Faksimil

n Ej tillämplig
Resursen är ej en reproduktion.

u Okänd reproduktionstyp

z Reproduktion men ej faksimil

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels