Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

007 - (A) Kartor

Kartografiskt material med undantag för jordglober.

00 Bärartyp

a Karta

01 Särskild bärarbeteckning

d Atlas

g Enkel karta i diagramform

j Karta
En himlakropps yta, hel eller delvis, i tvådimensionell återgivning.

k Profil
Presentation av ett plan vinkelrätt mot en himlakropps yta.

q Modell

r Fjärranalysbild
För detaljerad kodning, använd 007/00r (fjärranalysbilder).

s Sektion
Profil med bakomliggande strukturer.

u Ospecificerad bärare

y Perspektivbild

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Färg

a Kartan är i en färg
Hit även svartvita kartor.

c Kartan är i flera färger

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Material

a Papper, papp
Alla sorters cellulosa utom trä.

b Trä
Hit även träfibermaterial som spånskiva, masonit, plywood och MDF.

c Sten

d Metall

e Syntetiskt material
Hand- eller maskintellverkat konstmaterial, annat än textil (kod g), plast (kod i) och vinul (kod l).

f Skinn
Hit endast obearbetat djurskinn eller obearbetad djurhud. Se även läder (kod v), pergament (kod w) och velin (kod n). Vid tveksamhet föredras kod v (läder).

g Textil
Används för alla textilier, vare sig de är gjorda av naturliga eller syntetiska fibrer.

i Plast
Se även kod l (vinyl).

j Glas

l Vinyl
Vid tveksamhet föredras kod i (plast).

n Velin
Särskilt tunna pergamentkvaliteter gjorda av skinn från mycket unga eller ofödda djur. Vid tveksamhet föredras kod w (pergament).

p Gips
Hit även blandningar mellan exempelvis sand och gips.

q Positivt foto på mjuk bas
Exempel: Diapositiv på film.

r Negativ fotografisk bild på mjuk bas.
Exempel: Fotonegativ på film.

s Positivt foto på hård bas.
Exempel: Diapositiv på glasplåt.

t Negativ fotografisk bild på hård bas.
Exempel: Negativ glasplåt.

u Okänt material

v Läder
Preparerat djurskinn eller preparerad djurhud, annat än pergament (kod w) och velin (kod n). Se även skinn (kod f).

w Pergament
Material framställt av djurskinn, tidigare huvudsakligen använt för handskrifter och officiella dokument, numer även till finare bokbinderiarbeten.

y Annan bas
Annat än q, r, s, t.

z Annat material

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Typ av reproduktion

f Faksimil

n Ej tillämplig
Resursen är ej en reproduktion.

u Okänd reproduktionstyp

z Reproduktion men ej faksimil

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

06 Produktionstekniska detaljer

a Blåkopia

b Fotokopia

c Korrekturavdrag, färgprov

d Kopia på film

u Detaljer okända

z Andra detaljer

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

07 Positiv eller negativ polaritet
Avser endast fotokopior och fotografiska avbildningar.

a Positiv polaritet
Mörkt mot ljus bakgrund.

b Negativ polaritet
Ljust mot mörk bakgrund.

m Positiv och negativ polaritet i kombination

n Ej tillämplig
Resursen är inte en fotografisk reproduktion.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels