Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Tähtitieteen perusteet II

Grunderna i astronomi II

Basics of Astronomy II

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2042

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53862 Tähtitieteen perusteet II, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tähtien havaittavat ominaisuudet ja osaa tehdä näihin liittyviä laskuja. Opiskelija tietää eri massaisten tähtien syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat tekijät sekä pääsarjavaiheen jälkeisten kohteiden ominaisuudet. Opiskelija tuntee Linnunradan rakenneosat, galaksien päätyypit sekä galaksien syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat prosessit. Opiskelija tutustuu kosmologian ja astrobiologian tutkimukseen ja hahmottaa näiden alojen tutkimusmetodeja.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukion fysiikan ja matematiikan tiedot ja Tähtitieteen perusteet I -kurssi.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I tiedot ovat eduksi mutta eivät välttämättömiä.

13. Opintojakson sisältö

 • Tähtien spektrit ja tähtien luokittelu
 • Kaksoistähdet
 • Tähtien rakenne ja kehitys
 • Aurinko
 • Muuttuvat tähdet
 • Kompaktit kohteet: valkoiset kääpiöt, neutronitähdet ja mustat aukot
 • Tähtienvälinen aine ja tähtien synty
 • Tähtijoukot
 • Linnunrata ja muut galaksit
 • Kosmologia
 • Astrobiologia

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssikirja on Hannu Karttunen ym.: Tähtitieteen perusteet, kirjan 5. tai uudempi laitos

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 130 tuntia.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosana määräytyy laskuharjoitusten (30%) ja loppukokeen (70%) perusteella.

17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

 

 

 

 

 • No labels