History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • DATA-ANALYYSI SAS-OHJELMISTOLLA, KEVÄT 2017

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

DATA-ANALYYSI SAS-OHJELMISTOLLA, KEVÄT 2017

Laajuus

5 op

Luennoitsija

Maria Valaste (maria.valaste[at]helsinki.fi)

Kohderyhmä 

Kurssi on suunnattu tilastotieteen opiskelijoille, joille Data-analyysi SAS-ohjelmistolla on perusopintojen pakollinen kurssi (78022 Yhteiskuntatieteiden perusopinnot, VTK (25 op)). Kurssi soveltuu myös muille data-analyysistä ja SAS-kielestä kiinnostuneille. Huom. peridilla III järjestetään myös  Introduction to Open Data Science   -kurssi.

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimuksena on  Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen   #tilastomooc (osat 1 ja 2) tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet ja sisältö

Kurssilla perehdytään data-analyysiin SAS-ohjelmiston työkaluilla. Aiheita ovat mm. SAS-ohjelmointi (data-kieli, makrokieli, matriisialgebran kieli), keskeiset kuvailevat ja analyysiproseduurit, ohjelmiston käyttöliittymät (ml. SAS/EG), grafiikkaominaisuudet ja SAS- ja R-yhteiskäyttö. Esimerkkiaineistona on ESS-aineisto (European Social Survey). Kurssi suoritetaan harjoitustyöllä ja viikottain määräaikaan mennessä palautettavilla työraporteilla.

Aikataulu

Kurssi järjestetään periodilla III. Lähiopetuskertoja on seitsemänä viikkona. Näiden lisäksi oppimisen tueksi on mahdollista osallistua mikroluokkapajaan. Omatoimiseen työskentelyyn on varattava aikaa joka viikko. Arviointikäytännöt, -aikataulut ym. selvitetään aloitustilaisuudessa keskiviikkona 18.1.2017 klo 14-16 (Unioninkatu 35, auditorio).  

  • Lähiopetuskerrat 18.1.2017-1.3.2017: keskiviikkoisin klo 16-18 (Unioninkatu 35 auditorio)
  • Mikroluokkapajat 20.1.2017-3.3.2017: perjantaisin klo 14-16 tai 16-18 (Snellmaninkatu 12, SOC&KOM, SSKH IT-SAL)
    • Tilaisuus on niille, jotka haluavat apua/tukea viikottaiseen työskentelyyn. Pajassa tehdään omaan tahtiin työviikon harjoituksia tietokoneella (omalla tai luokan koneella).
  • Omatoimista työskentelyä
    • Varaa kalenteristasi tarpeeksi aikaa viikottaiselle työskentelylle.

Verkkomateriaali

Moodle

 

Ilmoittaudu   kurssille

  • No labels