Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Kandiohjelman tutkintorakenteen viestintä ja kieliosaaminen

 

-----------------------------------------

 

 


Opintojaksot

Tunniste

(oodi)

Laajuus op

(oodi)

Ryhmittely

Kokonaisuus/väliotsikko/valintaryhmä

(Sisu)

Sisältyvyyden laji:

Pakollinen/vaihtoehtoinen/valinnainen

(oodi)

Valintasääntö

suorita kaikki / suorita tietty op-määrä, /suorita tietty kpl-määrä

(Sisu)

Vastaavat opintojaksot

Tunniste (oodi)

Viestintä ja kieliosaaminen

 

> 10 op

Väliotsikko

SUOMEKSI:

Suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneiden opiskelijoiden kieliopintojen laajuus  on 10 opintopistettä. Kieliopinnot koostuvat äidinkielen opinnoista (3 op), toisen kotimaisen kielen opinnoista (3 op) ja vieraan kielen opinnoista (4 op).

  • muiden kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksen saaneiden kielivaatimukset ? > tämä tieto tulee myöhemmin, kun yliopiston pysyväismääräykset ovat olemassa
  • vapautuksia koskevat tiedot ? > tämä tieto tulee myöhemmin, kun yliopiston pysyväismääräykset ovat olemassa


RUOTSIKSI:

Språkstudierna i kandidatexamen för studerande som fått sin skolbildning på finska eller svenska är tio studiepoäng. Studierna består av studier i modersmålet (3 sp), det andra inhemska språket (3 sp) och ett främmande språk (4 sp).

 

ENGLANNIKSI:

  • käännettävä yo. suomenkielinen teksti englanniksi

 

 


Pakollinen  

Äidinkieli

 3 op

Väliotsikko

SUOMEKSI:

 

”Äidinkielen opinnot (3 op) antavat opiskelijalle perusvalmiudet opinnoissa ja akateemisessa työelämässä tarvittavaan viestintään.

Opinnot koostuvat kahdesta opintojaksosta: Akateemiset tekstitaidot/Akademiskt skrivande sekä Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen/Retorik och kommunikation.”

  • Seija Korhosen ehdotus tekstiksi 25.1.2017

 

RUOTSIKSI:

Studierna i modersmålet ska ge den studerande sådana färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation i modersmålet som behövs för studierna och yrkeslivet.

 

ENGLANNIKSI:

  • käännettävä yo. suomenkielinen teksti englanniksi

 


Pakollinen

Valitse 3 op

 
Vaihtoehtoinen
      
Akateemiset tekstitaidot (suomi)

 

KK-AKTE1OP1 op

Opintojakso on jo kuvattu Oodissa.

Vaihtoehtoinen

Kieli valitaan koulusivistyksen mukaan

 
Akateemiset tekstitaidot (suomi)

 

KK-AKTE2OP2 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen

Kieli valitaan koulusivistyksen mukaan

 
Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi)

 

KK-PUVU1OP1 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen

Kieli valitaan koulusivistyksen mukaan

 
Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi)

 

KK-PUVU2OP2 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen

Kieli valitaan koulusivistyksen mukaan

 
Akademiskt skrivande (svenska)

 

KK-AKSK1SP1 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kieli valitaan koulusivistyksen mukaan

 
Akademiskt skrivande (svenska)

 

KK-AKSK2SP2 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kieli valitaan koulusivistyksen mukaan

 
Retorik och kommunikation (svenska)

 

KK-REKO1SP1 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen

Kieli valitaan koulusivistyksen mukaan

 
Retorik och kommunikation (svenska)

 

KK-REKO2SP2 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen

Kieli valitaan koulusivistyksen mukaan

 

Toinen kotimainen kieli

 

3 op

Väliotsikko

SUOMEKSI:

Toisen kotimaisen kielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa sellainen ruotsin tai suomen kielen taito, joka vaaditaan julkishallinnon henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Opiskelijan tulee ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin/suomen kieltä sekä pystyä keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä ja laatimaan kirjallinen esitys alaltaan.

  • pitääkö näkyä viittaus asetuksiin ja lakiin (asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki 424/2003 ja asetus 481/2003)?

 

RUOTSIKSI:

Studierna i det andra inhemska språket ska ge de studerande de färdigheter i svenska eller finska som krävs av anställda vid tvåspråkiga myndigheter och som är nödvändiga inom deras eget område. Den studerande ska förstå talad och skriven svenska/finska inom sitt eget område samt kunna föra en diskussion om ämnen inom sitt område och kunna producera skriftliga framställningar inom sitt område.


ENGLANNIKSI:

The student must demonstrate in studies included in education for a lower or higher university degree or otherwise that he/she has attained proficiency in Finnish and Swedish which is required of civil servants in bilingual public agencies and organisation. Opiskelijan tulee ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin/suomen kieltä sekä pystyä keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä ja laatimaan kirjallinen esitys alaltaan. > käännettävä englanniksi!
Pakollinen

Valitse 3 op

 
Vaihtoehtoinen
      
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito, ruotsi >>>
      

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLINEN

valitse (yht. 3 op):

joko KK-RUBIYM (2 op) tai KK-RUERI (2 op)

ja KK-RUKIRJ (1 op)

    

 

 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)

KK-RUBIYM

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kieli valitaan koulusivistyksen mukaan

 

 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)

KK-RUERI

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (CEFR B1)

KK-RUKIRJ

1 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 

ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN

valitse (yht. 3 op):

joko KK-RUELL (2 op) tai KK-RUERI (2 op)  

ja KK-RUKIRJ (1 op)

      
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)
 KK-RUELL2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)
KK-RUERI2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (CEFR B1)
KK-RUKIRJ1 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 

FARMASIA

valitse (yht. 3 op):

joko KK-RUFARM (2 op) tai KK-RUERI (2 op)

ja KK-RUKIRJ (1 op)

      
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)
KK-RUFARM2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)

KK-RUERI

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (CEFR B1)
KK-RUKIRJ1 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 

HUMANISTINEN

valitse (yht. 3 op):
joko KK-RUHUM (2 op) tai KK-RUERI (2 op)

ja KK-RUKIRJ (1 op)

      
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)
KK-RUHUM2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)

KK-RUERI

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (CEFR B1)
KK-RUKIRJ1opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 

KASVATUSTIETEELLINEN

valitse (yht. 3 op):
joko KK-RUKASV (2 op) tai KK-RUERI (2 op)

ja KK-RUKIRJ (1 op)

      
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)
KK-RUKASV2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)

KK-RUERI

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (CEFR B1)
KK-RUKIRJ1 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 

LÄÄKETIETEELLINEN

valitse (yht. 3 op):
joko KK-RULAAK (2 op) tai KK-RUERI (2 op)

ja KK-RUKIRJ (1 op)

      
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)
KK-RULAAK2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)

KK-RUERI

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (CEFR B1)
KK-RUKIRJ1 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 

MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN

valitse (yht. 3 op):
joko KK-RUMAME (2 op) tai KK-RUERI (2 op)

ja KK-RUKIRJ (1 op)

      
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)
KK-RUMAME2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)

KK-RUERI

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (CEFR B1)
KK-RUKIRJ1 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN

valitse (yht. 3 op):
joko KK-RUMALU (2 op) tai KK-RUERI (2 op)

ja KK-RUKIRJ (1 op)

      
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)
KK-RUMALU2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)

KK-RUERI

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (CEFR B1)
KK-RUKIRJ1 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 

OIKEUSTIETEELLINEN

valitse (yht. 3 op):
joko KK-RUOIK (2 op) tai KK-RUERI (2 op)

ja KK-RUKIRJ (1 op)

      
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)
KK-RUOIK2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)

KK-RUERI

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (CEFR B1)
KK-RUKIRJ1 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 

TEOLOGINEN

valitse (yht. 3 op):
joko KK-RUTEOL (2 op) tai KK-RUERI (2 op)

ja KK-RUKIRJ (1 op)

      
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)
KK-RUTEOL2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)

KK-RUERI

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (CEFR B1)
KK-RUKIRJ1 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 

VALTIOTIETEELLINEN

valitse (yht. 3 op):
joko KK-RUVALT(2 op) tai KK-RUERI (2 op)

ja KK-RUKIRJ (1 op)

      
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)
KK-RUVALT2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito (CEFR B1)

KK-RUERI

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito (CEFR B1)
KK-RUKIRJ1 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito, suomi >>>

Valitse yht. 3 op (kaikki koulutusohjelmat):

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, suomi (CEFR B1), 2 op

ja

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, suomi (CEFR B1), 1 op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kieli valitaan koulusivistyksen mukaan

 
Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, suomi (CEFR B1), 2 op

KK-FINMU

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, suomi (CEFR B1), 2 op

KK-FINSK

1 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKieli valitaan koulusivistyksen mukaan 

Vieras kieli

 

4 op

Väliotsikko

SUOMEKSI:

Vieraassa kielessä opiskelijan tulee saavuttaa sellainen vieraan kielen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Opiskelija voi osoittaa tutkintovaatimusten mukaisen vieraan kielen taidon vaihtoehtoisesti englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielessä tai jossakin muussa kielessä. - jätetäänkö tämä teksti?

  • pitääkö asetus mainita tässä (asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004)?

RUOTSIKSI:

I det främmande språket ska den studerande uppnå sådana kunskaper som gör det möjligt att följa med utvecklingen inom det egna fackområdet och arbeta i en internationell miljö. Den studerande kan visa de muntliga och skriftliga färdigheter som krävs i examensfordringarna i engelska, spanska, italienska, franska, tyska eller ryska, eller något annat språk.


ENGLANNIKSI:

The student must demonstrate in studies included in education for a lower or higher university degree or otherwise that he/she has attained skills in at least one foreign language needed to follow developments in the field and to operate in an international environment.

Pakollinen

Valitse 4 op

 
Vaihtoehtoinen
      
ARABIA  VÄLIOTSIKKO   
Vieraan kielen opinnot: arabia (CEFR B1)

KK-ARA300

4 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
       
ENGLANTI      

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLINEN 

valitse (yht. 4 op):
joko KK-ENBIYM (4 op)
tai KK-ENKAIKKI (4 op)

      
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENBIYM4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKAIKKI4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN

valitse (yht. 4 op):
joko KK-ENELL1 (2 op) ja KK-ENELL2 (2 op)
tai
KK-ENKAIKKI (4 op)

      
Academic and Professional Communication in English 1 (CEFR B2)
KK-ENELL12 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 2 (CEFR B2)
KK-ENELL2

2 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen

  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKAIKKI4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

FARMASIA

valitse (yht. 4 op):
joko KK-FARM1 (2 op) ja KK-FARM2 (2 op)
tai KK-ENKAIKKI (4 op)

      
Academic and Professional Communication in English 1 (CEFR B2)
KK-ENFARM12 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 2 (CEFR B2)
KK-ENFARM22 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKAIKKI4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

HUMANISTINEN

valitse (yht. 4 op):
joko KK-HUM (4 op)
tai
KK-HUM1 (2 op) ja KK-HUM2 (2 op)
tai KK-ENKAIKKI (4 op)

      
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENHUM4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 
KK-ENHUM12 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 2
KK-ENHUM22 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKAIKKI4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

KASVATUSTIETEELLINEN

valitse (yht. 4 op):
joko KK-ENKASV (4 op)
tai KK-ENKAIKKI (4 op)

      
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKASV4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKAIKKI4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

LÄÄKETIETEELLINEN

valitse (yht. 4 op):
joko KK-ENLAAK (4 op)
tai KK-ENLAAK1 (2 op) ja KK-ENLAAK2 (2 op)
tai KK-ENKAIKKI (4 op)

      
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENLAAK4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 (CEFR B2)
KK-ENLAAK12 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 2 (CEFR B2)
KK-ENLAAK22 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKAIKKI4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN

valitse (yht. 4 op):
joko KK-MAME (4 op)
tai
KK-MAME1 (2 op) ja KK-MAME2 (2 op)
tai KK-ENKAIKKI (4 op)

      
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENMAME4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 (CEFR B2)
KK-ENMAME12 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 2 (CEFR B2)
KK-ENMAME22 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKAIKKI4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN

valitse (yht. 4 op):
joko KK-ENMALU (4 op)
tai
KK-ENMALU1 (2 op) ja KK-ENMALU2 (2 op)
tai KK-ENKAIKKI (4 op)

      
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENMALU4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 
KK-ENMALU12 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 2
KK-ENMALU22 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKAIKKI4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

OIKEUSTIETEELLINEN

valitse (yht. 4 op):
joko KK-ENOIK (4 op)
tai
KK-ENOIK1 (2 op) ja KK-ENOIK2 (2 op)
tai KK-ENKAIKKI (4 op)

      
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENOIK4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 
KK-ENOIK12 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 2
KK-ENOIK22 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKAIKKI4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

TEOLOGINEN

valitse (yht. 4 op):
joko KK-ENTEOL (4 op)
tai
KK-ENTEOL1 (2 op) ja KK-ENTEOL2 (2 op)
tai KK-ENKAIKKI (4 op)

      
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENTEOL4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 
KK-ENTEOL12 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 2
KK-ENTEOL22 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKAIKKI4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

VALTIOTIETEELLINEN

valitse (yht. 4 op):
joko KK-ENVALT (4 op)
tai
KK-ENVALT1 (2 op) ja KK-ENVALT2 (2 op)
tai KK-ENKAIKKI (4 op)

      
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENVALT4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 
KK-ENVALT12 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 2
KK-ENVALT22 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKAIKKI4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN

valitse (yht. 4 op):
joko KK-ENSSKH (4 op)
tai KK-ENKAIKKI (4 op)

      
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENSSKH4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
KK-ENKAIKKI4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
       
ESPANJAKK-ESP4 opKokonaisuusVaihtoehtoinen  
Curso de Redacción – Espanjan edistynyt kirjoittamisen kurssi (CEFR B2)

KK-ESP401

3 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen  
Curso oral: habla y escribe – Espanjan suullisen ja kirjallisen taidon kurssi (CEFR B1)

KK-ESP308

4 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen  
Curso de profundización – Espanjan syventävä jatkokurssi (CEFR B1)

KK-ESP307

4 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen  
Habilidades para la vida laboral - Työelämän espanjaa (CEFR B1)

KK-ESP306

3 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen  
Curso español sobre el medio ambiente - Ympäristöalan espanjaa (CEFR B1)

KK-ESP305

3 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen  
Curso de comprensión de textos - Espanjan tekstinymmärtämisen kurssi (CEFR B1)

KK-ESP304

2 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen  
Curso práctico sobre cultura y actualidad de los países latinoamericanos - Latinalaisamerikkalaisten maiden kulttuuria ja nykypäivää (CEFR B1)

KK-ESP303

3 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen  
Curso de escritura - Espanjan kirjoituskurssi 1 (CEFR B1)

KK-ESP302

2 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen  
Política y Sociedad - Politiikka ja yhteiskunta (CEFR B1)

KK-ESP301

3 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Vieraan kielen opinnot: espanja (CEFR B1)

KK-ESP4OP

4 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
Vieraan kielen opinnot: espanja (CEFR B1)

KK-ESP3OP

3 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
       
ITALIAKK-ITA4 opKokonaisuusVaihtoehtoinen  
Notizie in italiano - Italian uutiskurssi (CEFR B1)

KK-ITA303

2 op

Opintojakso

Vaihtoehtoinen  
Corso di comprensione e produzione scritta - Italian kielen kirjallisen taidon kurssi (CEFR B1)

KK-ITA302

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Corso di espressione orale - Italian kielen suullisen taidon kurssi (CEFR B1) 

KK-ITA301

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Vieraan kielen opinnot: italia (CEFR B1)

KK-ITA4OP

4 op

Opintojakso/Korvaava koe

Vaihtoehtoinen  
Vieraan kielen opinnot: italia (CEFR B1)

KK-ITA3OP

3 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
       
JAPANI  VÄLIOTSIKKO   
Vieraan kielen opinnot: japani (CEFR B1)

KK-JAP300

4 op

Opintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
       
KIINA  VÄLIOTSIKKO   
Vieraan kielen opinnot: kiina (CEFR B1)

KK-KII300

4 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
Kiinaa edistyneille 4 (CEFR B2)
KK-KII4022 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Kiinaa edistyneille 3  (CEFR B2)
KK-KII4012 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
       
MUU KIELI (question)  VÄLIOTSIKKO   
Vieraan kielen opinnot: muu kieli (CEFR B1) ?
tunniste4 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
       
PORTUGALI  VÄLIOTSIKKO   
Vieraan kielen opinnot: portugali (CEFR B1)

KK-POR300

4 op

Opintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
       
RANSKAKK-RAN4 opKokonaisuusVaihtoehtoinen  
Français pluridisciplinaire - Suullista ja kirjallista ranskaa edistyneille (CEFR B2)

KK-RAN401

3 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Expression orale - Ranskan suullisen taidon kurssi (CEFR B1)

KK-RAN307

2 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Atelier d'écriture sur mesure - Ranskan kirjoituskurssi (CEFR B1)

KK-RAN306

2 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Comprendre et commenter - Ranskan tekstilähtöinen kurssi (CEFR B1)

KK-RAN305

3 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
SOS Planète Terre - Ympäristöalan ranskaa (CEFR B1)

KK-RAN304

3 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Français de la vie professionnelle et questions économiques - Työ- ja talouselämän ranskaa (CEFR B1)

KK-RAN303

3 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
La France qui bouge - Ranskan jatkokurssi 4 (CEFR B1 )

KK-RAN302

4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Compréhension orale - Ranskan kuullunymmärtämisen verkkokurssi (CEFR B1)

KK-RAN301

1 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Vieraan kielen opinnot: ranska (CEFR B1)

KK-RAN4OP

4 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtohehtoinen  
Vieraan kielen opinnot: ranska (CEFR B1)

KK-RAN3OP

3 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
       
SAKSAKK-SAK4 opKokonaisuusVaihtoehtoinen  
Saksan jatkokurssi 4 - Fortsetzungskurs 4: Land und Leute (CEFR B1)

KK-SAK309

4 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Konversation 5 - Saksan keskustelukurssi 5 (CEFR B1)

KK-SAK308

3 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Konversation 4 - Saksan keskustelukurssi 4 (CEFR B1)

KK-SAK307

2 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
IDEAL - Individuelles Deutsch Autonomes Lernprogramm - Saksan itseohjautuva kurssi (CEFR B1)

KK-SAK306

3 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Deutsch fürs Studium - Vaihtoon lähtevien orientaatiokurssi (CEFR B1)

KK-SAK305

3 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Deutsch im Berufsleben - Työelämän saksaa (CEFR B1)

KK-SAK304

3 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan tekstikurssi (CEFR B1)

KK-SAK303

4 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Virtuelle Schreibwerkstatt - saksan kirjoittamisen verkkokurssi (CEFR B1)

KK-SAK302

1 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Saksan sanastokurssi (CEFR B1)

KK-SAK301

2 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Vieraan kielen opinnot: saksa (CEFR B1)

KK-SAK4OP

4 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
Vieraan kielen opinnot: saksa (CEFR B1)

KK-SAK3OP

3 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
       
TANSKA  VÄLIOTSIKKO   
Vieraan kielen opinnot: tanska (CEFR B1)

KK-TAN300

4 op

Opintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
       
VENÄJÄKK-VEN4 opKokonaisuusVaihtoehtoinen  
Pismennaja kommunikatsija – Venäjän kirjoituskurssi (CEFR B1)

KK-VEN304

2 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Ustnaja kommunikatsija –  Venäjän suullisen taidon kurssi (CEFR B1)

KK-VEN303

2 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Tšitat, pisat i obsuždat – Kirjallista ja suullista venäjää (CEFR B1)

KK-VEN302

4 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  
Tšitat, pisat i obsuždat – Kirjallista ja suullista  venäjää (CEFR B1)

KK-VEN301

3 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Vieraan kielen opinnot: venäjä (CEFR B1)

KK-VEN4OP

4 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
Vieraan kielen opinnot: venäjä (CEFR B1)

KK-VEN3OP

3 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
       
VIRO  VÄLIOTSIKKO   
Vieraan kielen opinnot: viro (CEFR B1)

KK-VIR300

4 op

Opintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  

...

Valinnaiset opinnot

 

< 97 op

Väliotsikko

 

Valitse  0 - 97 op. (Loppuosa 180 op:sta)

 

Vapaasti valittava  opintokokonaisuus/- kokonaisuuksia

  

 

Valinnainen

 
Programme in Advanced Academic and Professional English - Kielikeskuksen englannin opintokokonaisuus

KK-ENOK15

15 opkokonaisuusvalinnainen  
Programme in Advanced Academic and Professional English - Kielikeskuksen englannin opintokokonaisuus

KK-ENOK25

25 opkokonaisuusvalinnainen  
Estudios de la lengua española - Kielikeskuksen espanjan opintokokonaisuus

KK-ESOK15

15 opkokonaisuusvalinnainen  
Estudios de la lengua española - Kielikeskuksen espanjan opintokokonaisuus

KK-ESOK25

25 opkokonaisuusvalinnainen  
Italianistica - Kielikeskuksen italian opintokokonaisuus

KK-ITOK15

15 opkokonaisuusvalinnainen  
Italianistica - Kielikeskuksen italian opintokokonaisuus

KK-ITOK25

25 opkokonaisuusvalinnainen  
Etudes françaises - Kielikeskuksen ranskan opintokokonaisuus

KK-RAOK15

15 opkokonaisuusvalinnainen  
Etudes françaises - Kielikeskuksen ranskan opintokokonaisuus

KK-RAOK25

25 opkokonaisuusvalinnainen  
Studiehelheten nordiska språk och kulturer - Kielikeskuksen pohjoismaisten kielten ja kulttuurien opintokokonaisuus

KK-RUOK15

15 opkokonaisuusvalinnainen  
Studiehelheten nordiska språk och kulturer - Kielikeskuksen pohjoismaisten kielten ja kulttuurien opintokokonaisuus

KK-RUOK25

25 opkokonaisuusvalinnainen  
Studieneinheit Deutsche Sprache und Landeskunde - Kielikeskuksen saksan opintokokonaisuus 

KK-SAOK15

15 opkokonaisuusvalinnainen  
Studieneinheit Deutsche Sprache und Landeskunde - Kielikeskuksen saksan opintokokonaisuus 

KK-SAOK25

25 opkokonaisuusvalinnainen  
Russkij jazyk dlja studentov-nefilologov - Kielikeskuksen Venäjän opintokokonaisuus

KK-VEOK15

15 opkokonaisuusvalinnainen  
Russkij jazyk dlja studentov-nefilologov - Kielikeskuksen Venäjän opintokokonaisuus

KK-VEOK25

25 opkokonaisuusvalinnainen  

Vapaasti valittavia opintojaksoja

  

 

Valinnainen

 
ARABIA      
Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita
991050 2 op valinnainen  
Arabian alkeiskurssi 2 (CEFR A1)
9910603 op  valinnainen  
Arabian jatkokurssi 1 (CEFR A1)
9910613 op  valinnainen  
Arabian jatkokurssi 2 (CEFR A2)
9910622 op  valinnainen  
       
ENGLANTI      
Advanced English: Writing for Study Purposes (CEFR C1)
9937312 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Writing for Study Purposes (CEFR C1)

993730

1 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Translation (CEFR C1)
9950203 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Communicating using New Technologies (CEFR C1)
998572 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Writing for Career Purposes (CEFR C1)
993042 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Presenting at Conferences (CEFR C1)
993283 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Intercultural Communication (CEFR C1)

992450

4 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Academic Discussion (CEFR C1)
994562 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Business English (CEFR B2)
995302 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Creative Writing (CEFR C1)
996043 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Grammar (CEFR C1)
995142 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Oral Fluency (CEFR C1)
995132 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Presentation Skills (CEFR B2)
995312 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Legal Translation and Oral Argument (CEFR C1)
998593 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: Feedback on Writing (CEFR C1)

991070

1 opOpintojaksovalinnainen  
Advanced English: English for Professional Purposes in Law (CEFR C1)

995200

5 opOpintojaksovalinnainen  
Academic Writing for Students in Master's Degree Programmes 2 (CEFR C1)
9937352 opOpintojaksovalinnainen  
Academic Writing for Students in Master's Degree Programmes 1 (CEFR C1)
9937342 opOpintojaksovalinnainen  
EAPS-tukikurssi: Remedial Reading, Writing and Spoken Communication (CEFR A2)
993083 opOpintojaksovalinnainen  
Englannin kieliopin peruskurssi (CEFR B1)
993072 opOpintojaksovalinnainen  
       
ESPANJA      
Curso de Redacción – Espanjan edistynyt kirjoittamisen kurssi (CEFR B2)
KK-ESP401

3 op

Opintojakso

valinnainen  
Curso oral: habla y escribe – Espanjan suullisen ja kirjallisen taidon kurssi (CEFR B1)
KK-ESP308

4 op

Opintojakso

valinnainen  
Curso de profundización – Espanjan syventävä jatkokurssi (CEFR B1)
KK-ESP307

4 op

Opintojakso

valinnainen  
Habilidades para la vida laboral - Työelämän espanjaa (CEFR B1)
KK-ESP306

3 op

Opintojakso

valinnainen  
Curso español sobre el medio ambiente - Ympäristöalan espanjaa (CEFR B1)
KK-ESP305

3 op

Opintojakso

valinnainen  
Curso de comprensión de textos - Espanjan tekstinymmärtämisen kurssi (CEFR B1)
KK-ESP304

2 op

Opintojakso

valinnainen  
Curso práctico sobre cultura y actualidad de los países latinoamericanos - Latinalaisamerikkalaisten maiden kulttuuria ja nykypäivää (CEFR B1)
KK-ESP303

3 op

Opintojakso

valinnainen  
Curso de escritura - Espanjan kirjoituskurssi 1 (CEFR B1)
KK-ESP302

2 op

Opintojakso

valinnainen  
Política y Sociedad - Politiikka ja yhteiskunta (CEFR B1)
KK-ESP3013 opOpintojaksovalinnainen  
ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (espanja - suomi/ruotsi)  (CEFR A2)
995042 opOpintojaksovalinnainen  
Vieraan kielen opinnot: espanja (CEFR B1)

KK-ESP4OP

4 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
Vieraan kielen opinnot: espanja (CEFR B1)

KK-ESP3OP

3 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
Espanjan puhekielen ymmärtämisen kurssi (CEFR A2)
994042 opOpintojaksovalinnainen  
Espanjan kielioppikurssi (CEFR A2)
9933003 opOpintojaksovalinnainen  
Puhu ja kirjoita espanjaa 3 (CEFR A2)
993294 opOpintojaksovalinnainen  
Espanjan yhdistetty tehokurssi: Ymmärrä, harjoittele ja edisty (CEFR A2)
995608 opOpintojaksovalinnainen  
Espanjan täydennyskurssi (CEFR A2)
994893 opOpintojaksovalinnainen  
Espanjan kulttuuriaiheinen kurssi (CEFR A2)
9925702 opOpintojaksovalinnainen  
Puhu ja kirjoita espanjaa 2 (CEFR A2)
992572 opOpintojaksovalinnainen  
Espanjan jatkokurssi 2  (CEFR A2)
9920503 opOpintojaksovalinnainen  
Espanjan jatkokurssi 1 + 2, tiiviskurssi (CEFR A1)
9920517 opOpintojaksovalinnainen  
Espanjan jatkokurssi 1 (CEFR A1)
992053 opOpintojaksovalinnainen  
Espanjan perusteiden kertaus (CEFR A1)
9920424 opOpintojaksovalinnainen  
Puhu espanjaa 1 (CEFR A1)
994852 opOpintojaksovalinnainen  
Espanjan alkeiskurssi 2 (CEFR A1)
9920403 opOpintojaksovalinnainen  
Espanjan alkeiskurssi 1 + 2 (tiiviskurssi)
9920417 opOpintojaksovalinnainen  
Espanjan alkeiskurssi 1 
992043 opOpintojaksovalinnainen  
       
ITALIA      
Notizie in italiano - Italian uutiskurssi (CEFR B1)

KK-ITA303

2 op

Opintojakso

valinnainen  
Corso di comprensione e produzione scritta - Italian kielen kirjallisen taidon kurssi (CEFR B1)

KK-ITA302

2 opOpintojaksovalinnainen  
Corso di espressione orale - Italian kielen suullisen taidon kurssi (CEFR B1) 

KK-ITA301

2 opOpintojaksovalinnainen  
Vieraan kielen opinnot: italia (CEFR B1)

KK-ITA4OP

4 op

Opintojakso/Korvaava koe

valinnainen  
Vieraan kielen opinnot: italia (CEFR B1)

KK-ITA3OP

3 opOpintojakso/Korvaava koevalinnainen  
Scrivendo del più e del meno - Kirjoituskurssi verkossa (CEFR B1)
995863 opOpintojaksovalinnainen  
ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (italia - suomi/ruotsi) (CEFR A2)

994940

2 opOpintojaksovalinnainen  
Cicerone - Italian kielioppikurssi verkossa (CEFR A2)

993630

3 opOpintojaksovalinnainen  
Käytännön italian kurssi (CEFR A2)
993742 opOpintojaksovalinnainen  
 Italian täydennyskurssi (CEFR A2)
995803 opOpintojaksovalinnainen  
Italian jatkokurssi 2 (CEFR A2)
9921103 opOpintojaksovalinnainen  
Remo - Käytännön italiaa verkossa 2 (CEFR A2)

993632

2 opOpintojaksovalinnainen  
Italian jatkokurssi 1 (CEFR A1)
992113 opOpintojaksovalinnainen  
Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 (CEFR A1)

993631

2 opOpintojaksovalinnainen  
Italian alkeistason keskustelukurssi (CEFR A1)
991042 opOpintojaksovalinnainen  
Italian alkeiskurssi 2 (CEFR A1)
9921003 opOpintojaksovalinnainen  
Italian alkeiskurssi 1
992103 opOpintojaksovalinnainen  
       
JAPANI      
Vieraan kielen opinnot: japani (CEFR B1)

KK-JAP300

4 op

Opintojakso/Korvaava koe

valinnainen  
Japanin jatkokurssi 2 (CEFR A2)

994061

3 opOpintojaksovalinnainen  
Japanin jatkokurssi 1 (CEFR A2)

994060

3 opOpintojaksovalinnainen  
Japanin alkeiskurssi 2 (CEFR A1)

992994

2 opOpintojaksovalinnainen  
Japanin alkeiskurssi 1

992993

2 opOpintojaksovalinnainen  
Orientaatio japanin kieleen

992990

2 opOpintojaksovalinnainen  
Japani: Kanji-merkit 4

992998

1 opOpintojaksovalinnainen  
Japani: Kanji-merkit 3

992997

1 opOpintojaksovalinnainen  
Japani: Kanji-merkit 2

992996

1 opOpintojaksovalinnainen  
Japani: Kanji-merkit 1

992995

1 opOpintojaksovalinnainen  
       
KIINA      
Vieraan kielen opinnot: kiina (CEFR B1)

KK-KII300

4 opOpintojakso/Korvaava koevalinnainen  
Kiinaa edistyneille 4 (CEFR B2)
KK-KII4022 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinaa edistyneille 3  (CEFR B2)
KK-KII4012 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinan kulttuurista kiinaksi (CEFR B2)

993392

2 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinan kirjoituskurssi (CEFR B1)

993391

2 opOpintojaksovalinnainen  
Puhu kiinaa edistyneellä tasolla (CEFR B1)

993390

2 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinaa edistyneille 2 (CEFR B1)

993389

2 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinaa edistyneille 1 (CEFR B1)

993388

2 opOpintojaksovalinnainen  
Puhu kiinaa keskitasolla (CEFR A2)

993387

4 opOpintojaksovalinnainen  
Liike-elämän kiinaa 2 (CEFR A2)
9933862 opOpintojaksovalinnainen  
Liike-elämän kiinaa 1 (CEFR A2)

993385

2 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinan jatkokurssi 4 (CEFR A2)

993384

3 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinan jatkokurssi 3 (CEFR A2)

993383

2 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinan jatkokurssi 2 (CEFR A2)

993382

3 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinan jatkokurssi 1 (CEFR A2)

993381

2 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinan alkeiskurssi 4 (CEFR A1)

992307

3 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinan alkeiskurssi 3 (CEFR A1)

992306

2 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinan alkeiskurssi 2

992305

3 opOpintojaksovalinnainen  
Kiinan alkeiskurssi 1

992304

2 opOpintojaksovalinnainen  
Puhu kiinaa alkeistasolla

992303

4 opOpintojaksovalinnainen  
       
PORTUGALI      
Vieraan kielen opinnot: portugali (CEFR B1)

KK-POR300

4 op

Opintojakso/Korvaava koevalinnainen  
Portugalin jatkokurssi 2 (CEFR A2)

999161

2 opOpintojaksovalinnainen  
Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1)

999160

3 opOpintojaksovalinnainen  
Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1)

999151

2 opOpintojaksovalinnainen  
Portugalin alkeiskurssi 1
9991503 opOpintojaksovalinnainen  
       
RANSKA      
Français pluridisciplinaire - Suullista ja kirjallista ranskaa edistyneille (CEFR B2)
KK-RAN401

3 op

Opintojaksovalinnainen  
Expression orale - Ranskan suullisen taidon kurssi (CEFR B1)
KK-RAN307

2 op

Opintojaksovalinnainen  
Atelier d'écriture sur mesure - Ranskan kirjoituskurssi (CEFR B1)
KK-RAN306

2 op

Opintojaksovalinnainen  
99272 Comprendre et commenter - Ranskan tekstilähtöinen kurssi (CEFR B1)
KK-RAN305

3 op

Opintojaksovalinnainen  
SOS Planète Terre - Ympäristöalan ranskaa (CEFR B1)
KK-RAN304

3 op

Opintojaksovalinnainen  
Français de la vie professionnelle et questions économiques - Työ- ja talouselämän ranskaa (CEFR B1)
KK-RAN303

3 op

Opintojaksovalinnainen  
La France qui bouge - Ranskan jatkokurssi 4 (CEFR B1 )
KK-RAN3024 opOpintojaksovalinnainen  
Compréhension orale - Ranskan kuullunymmärtämisen verkkokurssi (CEFR B1)
KK-RAN3011 opOpintojaksovalinnainen  
Vieraan kielen opinnot: ranska (CEFR B1)

KK-RAN4OP

4 opOpintojakso/Korvaava koevalinnainen  
Vieraan kielen opinnot: ranska (CEFR B1)

KK-RAN3OP

3 opOpintojakso/Korvaava koevalinnainen  
Grammaire en ligne -Ranskan kieliopin verkkokurssi edistyneille (CEFR B1)

99960

2 opOpintojaksovalinnainen  
ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (ranska - suomi/ruotsi) (CEFR A2)
99477 2 opOpintojaksovalinnainen  
Culture Club - Ajankohtaisia kulttuuriaiheita (CEFRA2)
99615 2 opOpintojaksovalinnainen  
Ranskan jatkokurssi 3 (CEFR A2)
99218 3 opOpintojaksovalinnainen  
Ranskan kieliopin kertauskurssi 2, nominit ja pronominit (CEFR A2)
993162 opOpintojaksovalinnainen  
Ranskan kieliopin kertauskurssi 1, verbit (CEFR A2)
9931602 opOpintojaksovalinnainen  
Ranskan kielioppia kertaajille (CEFR A2)

99961

2 opOpintojaksovalinnainen  
Kertaa ja viesti ranskaksi (CEFR A2)
994793 opOpintojaksovalinnainen  
Ranskan jatkotason kertauskurssi (CEFR A2)
991102 opOpintojaksovalinnainen  
Ranskan jatkokurssi 2 (CEFR A2)

99962

3 opOpintojaksovalinnainen  
Ranskan jatkokurssi 1 + 2, tiiviskurssi (CEFR A1)

99664

5 op

Opintojaksovalinnainen  
Ranskan jatkokurssi 1 (CEFR A1)
992173 opOpintojaksovalinnainen  
Ranskan alkeiden kertauskurssi (CEFR A1)
992171 2 opOpintojaksovalinnainen  
Ranskan alkeiskurssi 2 (CEFR A1)
992160 3 opOpintojaksovalinnainen  
Ranskan ääntämiskurssi
996131 opOpintojaksovalinnainen  
Ranskan alkeiskurssi 1 + 2, tiiviskurssi

99963

5 op Opintojaksovalinnainen  
Ranskan alkeiskurssi 1
992163 opOpintojaksovalinnainen  
       
RUOTSI      
Yrkesinriktade självständiga studier i svenska (CEFR B2)
9950502 opOpintojaksovalinnainen  
Skönlitteratur på egen hand (CEFR B2)

995051

1 opOpintojaksovalinnainen  
Avancerad skrivkurs i svenska (CEFR B2)

99993

3 opOpintojaksovalinnainen  
Kreativt skrivande (CEFR B2)

995052

2 opOpintojaksovalinnainen  
Avancerad svensk grammatik (CEFR B2)

99408

3 opOpintojaksovalinnainen  
Avancerad yrkessvenska (CEFR B2)

995910

2 opOpintojaksovalinnainen  
Diskussion kring nordisk film och kultur (CEFR B2)

99464

2 opOpintojaksovalinnainen  
Avancerad muntlig färdighet i svenska (CEFR B2)

99392

2 opOpintojaksovalinnainen  
Avancerad juristsvenska (CEFR B2)

995053

2 opOpintojaksovalinnainen  
Aktuellt i samhället - avancerad diskussion (CEFR B2)

996100

2 opOpintojaksovalinnainen  
Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (CEFR B2)

992482

3 opOpintojaksovalinnainen  
Avancerad svenska, Skogsbruk runt Östersjön (CEFR B2)

992484

2 opOpintojaksovalinnainen  
Avancerad svenska, Universum nu (CEFR B2)

992483

3 opOpintojaksovalinnainen  
Repetera svenska - Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta (CEFR A2)
993192 opOpintojaksovalinnainen  
Nätfräsch - Ruotsin kieliopin kertaus verkossa (CEFR A2)

99346

2 opOpintojaksovalinnainen  
Våga tala svenska - Suullisen taidon valmennuskurssi (CEFR A2)

99511

1 opOpintojaksovalinnainen  
ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (ruotsi - suomi) (CEFR A2)

995031

2 opOpintojaksovalinnainen  
Ruotsin jatkokurssi 3 (CEFR B1)

993490

2 opOpintojaksovalinnainen  
Ruotsin jatkokurssi 2 (CEFR B1)

99349

3 opOpintojaksovalinnainen  
Ruotsin jatkokurssi 1 (CEFR A2)

99233

3 opOpintojaksovalinnainen  
Ruotsin alkeiskurssi 2 (CEFR A1)

99232

3 opOpintojaksovalinnainen  
Ruotsin alkeiskurssi 1

99231

3 opOpintojaksovalinnainen  
Språkakuten - Tukitoimia tarvitseville työpajamuodossa (CEFR A2)

992313

1 opOpintojaksovalinnainen  
Bygg upp ditt ordförråd - Laajenna sanavarastoasi (CEFR A2)

992312

1 opOpintojaksovalinnainen  
Skriv på svenska - Valmentava kirjoituskurssi (CEFR A2)

992311

2 opOpintojaksovalinnainen  
       
SAKSA      
Saksan jatkokurssi 4 - Fortsetzungskurs 4: Land und Leute (CEFR B1)

KK-SAK309

4 op

Opintojaksovalinnainen  
Konversation 5 - Saksan keskustelukurssi 5 (CEFR B1)

KK-SAK308

3 op

Opintojaksovalinnainen  
Konversation 4 - Saksan keskustelukurssi 4 (CEFR B1)

KK-SAK307

2 op

Opintojaksovalinnainen  
IDEAL - Individuelles Deutsch Autonomes Lernprogramm - Saksan itseohjautuva kurssi (CEFR B1)

KK-SAK306

3 op

Opintojaksovalinnainen  
Deutsch fürs Studium - Vaihtoon lähtevien orientaatiokurssi (CEFR B1)

KK-SAK305

3 op

Opintojaksovalinnainen  
Deutsch im Berufsleben - Työelämän saksaa (CEFR B1)

KK-SAK304

3 op

Opintojaksovalinnainen  
Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan tekstikurssi (CEFR B1)

KK-SAK303

4 op

Opintojaksovalinnainen  
Virtuelle Schreibwerkstatt - Saksan kirjoittamisen verkkokurssi (CEFR B1)

KK-SAK302

1 op

Opintojaksovalinnainen  
Saksan sanastokurssi (CEFR B1)

KK-SAK301

2 opOpintojaksovalinnainen  
Vieraan kielen opinnot: saksa (CEFR B1)

KK-SAK4OP

4 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
Vieraan kielen opinnot: saksa (CEFR B1)

KK-SAK3OP

3 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
Hören und Verstehen (Selbstlernkurs) - Saksan kuullunymmärtämisen itseopiskelukurssi (CEFR B1)

99540

1 opOpintojaksovalinnainen  
Puhu saksaa 3 (CEFR A2)

99413

2 opOpintojaksovalinnainen  
ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (saksa - suomi/ruotsi) (CEFR A2)

99487

2 opOpintojaksovalinnainen  
Saksan jatkokurssi 3 (CEFR A2)

99583

3 opOpintojaksovalinnainen  
Puhu saksaa 2 (CEFR A2)

994130

2 opOpintojaksovalinnainen  
Saksan kieliopin kertaus (CEFR A2)

99323

3 opOpintojaksovalinnainen  
Saksan jatkokurssi 1 + 2, tiiviskurssi (CEFR A2)

992222

6 opOpintojaksovalinnainen  
Saksan jatkokurssi 2 (CEFR A2)

992231

3 op

Opintojaksovalinnainen  
Saksan jatkokurssi 1 (CEFR A2)

992230

3 op

Opintojaksovalinnainen  
Berliini-kurssi (CEFR A2)

992215

1 op

Opintojaksovalinnainen  
Puhu saksaa 1 (CEFR A1)

99525

2 op

Opintojaksovalinnainen  
Saksan alkeiskurssi 2 (CEFR A1)

992210

4 op

Opintojaksovalinnainen  
Saksan alkeet 2 monimuotoisesti (CEFR A1)

992212

3 op

Opintojaksovalinnainen  
Saksan alkeiskurssi 1 + 2, tiiviskurssi

992211

6 op

Opintojaksovalinnainen  
Saksan alkeet 1 monimuotoisesti
992214

3 op

Opintojaksovalinnainen  
Saksan alkeiskurssi 1

992213

3 op

Opintojaksovalinnainen  
       
SUOMI TOISENA KOTIMAISENA KIELENÄ      
Työelämän suomenkielinen viestintä edistyneille (CEFR B2)

991860

2 opOpintojaksovalinnainen  
Akateeminen kirjoittaminen toisella kotimaisella (suomi)

99994

2 opOpintojaksovalinnainen  
Ohjattu suomen itseopiskelukurssi 2 (toinen kotimainen kieli) (CEFR B1)
9960902 opOpintojaksovalinnainen  
ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (ruotsi - suomi) (CEFR A2-B2)

995031

2 opOpintojaksovalinnainen  
Ohjattu suomen itseopiskelukurssi 1 (toinen kotimainen kieli) (CEFR A2)
9960802 opOpintojaksovalinnainen  
Suomen kielen valmennuskurssi (toinen kotimainen kieli) (CEFR A2)

99612

2 opOpintojaksovalinnainen  
       
TANSKA      
Vieraan kielen opinnot:  tanska (CEFR B1)

KK-TAN300

4 opOpintojaksovalinnainen  
Tanskan kielen ja kulttuurin jatkokurssi (CEFR A1)

992470

2 opOpintojaksovalinnainen  
Tanskan kielen ja kulttuurin alkeiskurssi

99247

3 opOpintojaksovalinnainen  
       
VENÄJÄ      
Pismennaja kommunikatsija – Venäjän kirjoituskurssi (CEFR B1)
KK-VEN304

2 op

Opintojaksovalinnainen  
Ustnaja kommunikatsija – Venäjän suullisen taidon kurssi (CEFR B1)
KK-VEN303

2 op

Opintojaksovalinnainen  
Tšitat, pisat i obsuždat – Kirjallista ja suullista venäjää (CEFR B1)
KK-VEN302

4 op

Opintojaksovalinnainen  
Tšitat, pisat i obsuždat –  Kirjallista ja suullista  venäjää (CEFR B1)
KK-VEN3013 opOpintojaksovalinnainen  
Vieraan kielen opinnot: venäjä (CEFR B1)

KK-VEN4OP

4 opOpintojakso/Korvaava koevalinnainen  
Vieraan kielen opinnot: venäjä (CEFR B1)

KK-VEN3OP

3 opOpintojakso/Korvaava koevalinnainen  
ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (venäjä - suomi/ruotsi) (CEFR A2 )
995082 opOpintojaksovalinnainen  
Venäjän lukemiseen painottuva  kurssi (CEFR A2)
993253 opOpintojaksovalinnainen  
Venäjän kielioppi (CEFR A2)
994192 opOpintojaksovalinnainen  
Viesti venäjäksi 2 (CEFR A2)

994281

3 opOpintojaksovalinnainen  
Venäjän jatkokurssi 3 (CEFR A2)
992284 opOpintojaksovalinnainen  
Venäjän jatkokurssi 2 (CEFR A2)
9922704 opOpintojaksovalinnainen  
Viesti venäjäksi 1 (CEFR A1)
995342 op Opintojaksovalinnainen  
Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1)
992274 op Opintojaksovalinnainen  
Venäjän alkeiden kertaus (CEFR A1)
99537 3 op Opintojaksovalinnainen  
Venäjää farmaseuteille

995360

2 opOpintojaksovalinnainen  
Venäjän alkeiskurssi 2, (CEFR A 1)
9922604 opOpintojaksovalinnainen  
Venäjän alkeiskurssi 1
992264 op Opintojaksovalinnainen  
       
VIRO      
Vieraan kielen opinnot: viro (CEFR B1)

KK-VIR300

4 op

Opintojakso/Korvaava koevalinnainen  
Viron jatkokurssi 2 (CEFR A2)

992371

2 opOpintojaksovalinnainen  
Viron jatkokurssi 1 (CEFR A1)

992370

3 opOpintojaksovalinnainen  
Viron alkeiskurssi 2 (CEFR A1)

992361

2 opOpintojaksovalinnainen  
Viron alkeiskurssi 1

992360

3 opOpintojaksovalinnainen  
       
ÄIDINKIELI      
Kielen- ja tekstinhuoltoa tuleville kirjoittamisen ammattilaisille (suomi)
991892 opOpintojaksovalinnainen  
Kirjoittamisen kurssi väitöskirjantekijöille (suomi) 
991872 opOpintojaksovalinnainen  
Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille (suomi)
991982 opOpintojaksovalinnainen  
Skrivkurs för pro gradu -skribenter (svenska) 
9919802 opOpintojaksovalinnainen  
Tieteen popularisointi -tekstityöpaja (suomi) 
991922 opOpintojaksovalinnainen  
Populärvetenskapligt skrivande -textverkstad (svenska)
9919202 opOpintojaksovalinnainen  
Vuorovaikutteinen ääni - äänenkäytön harjoituskurssi (suomi)

998900

2 opOpintojaksovalinnainen  
  • No labels