Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Kaisa-talo, Kaisa-sali 7062, 7. krs.

Aika: Keskiviikkona 8.2.2017 klo 10 alkaen

Tallenne aamupäivän puheenvuoroista (Aki Salon esityksestä alkaen): https://connect.funet.fi/p73kni96u7a/

Seminaarin ohjelma

Klo 
10:00Aamukahvit
10:15Tervetuloa! - projektipäällikön puheenvuoro
10:30ATT:n puheenvuoro - pääsihteeri Pirjo-Leena Forsström
11:00Tutkimusrahoittajan puheenvuoro - Aki Salo, Suomen Akatemia
11:15

Tuulitoimiston osuus:

12:00Lounastauko (omakustanteinen)
13:00

Työpajatyöskentely:

5 pöytää

5 aihetta: Tuuli-verkoston järjestäytyminen jatkossa, koulutukset, DMP ohjeistuksen kehittämistarpeet.

aikaa 20min/pyötä

14:00Työpajatyöskentelyn purku

Ilmoittauduhttps://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/71262/lomake.html

Työpajan tulokset

1. Rahoitusmallien ideointi

 • Kuka/mikä taho on DMPTuulin asiakas?
 • Kuka/mikä taho voisi maksaa palvelusta?
 • Mikä voisi olla laskutusperuste?
 • Haasteet rahoitusmallille?

Tuulin asiakas/maksaja

 • DMP:n tekijän työnantaja
 • OKM (kansallinen palvelu!)

Rahoitusmalli

 • Hajautettu rahoitus →rahoituspeuste?
 • Keskitetty rahoitus työkalulle / tekninen ylläpito

Lähituki → tutkijoitten kotiorganisaatiot

Yliopistot ja muut tutk. org.

Rahoittajat (SA, säätiöt...

Sponsorit

Oman organisaation vakuuttaminen verkoston tarpeellisuudesta

DMPTuulin asiaksas ei ole sama kuin DMP:n asiakas, joka on avoimen datan käyttäjä / hyödyntäjä!

Tuuli osaksi OKM:n ja CSC:n yhteistyösopimusta

Koordinointivastuu voitaisiin miettiä muiden CSC:llä olevien tutkimuspalveluiden koordinointien kanssa

2. Viestintä DMPTuuliin liittyen

 • Mitä kanavia olisi hyvä käyttää?
 • Mistä asioista halutaan kuulla?
 • Keiden vastuulla viestintä olisi?

Kansallinen taso

 • wiki
 • sähköposti + sähköpostin ja wikin yhdistelmä
 • Tuulin käyttäjän omana sähköpostilistana
 • Facebook
 • keskitetty ylläpito
 • hajautettu sisällöntuotanto
 • wiki-sivuista feedit (onko jo?)

Viestintää ajankohtaisista asioista ja tapahtumista (sekä omista että ulkopuolisista)

KV kehitys

kotim/kv rahoitushakujen muutokset vs DMP

Weibinaarit olleet hyviä → kokemusten jakaminen + materiaalit

Viestintää aineistonhallintasuunnitelmien teosta, ei pelkästään DMPTuulista välineenä? Voiko olla osa laajempaa kontekstia, esim. avoimen tieteen viestinnässä

Tuuli osaksi TUHA-verkostoa?

Tuuli-verkosto mukaan nykyisille Tutkimuspalvelupäiville

3. DMP-ohjeistuksen kehittämistarpeet

 • Toimiiko nykyinen ohje suhteessa organisaatioiden omiin ohjeisiin?
 • Tarvitaanko muita kansallisen tason ohjeita?
 • Mistä aiheista?
 • Jos tarvitaan, ketkä osallistuisivat?
 • 25 eri tieteenalojen arviointipaneelia, jotka kommentoivat Tuuliohjeita (vrt. Jufo-paneelit)
 • Miten erittäin sensitiivistä aineistoa käyttävää tutkijaa motivoidaan DMP:n tekoon?
 • Kemian alan ohjeet olis kiva
 • Miten ohjeistaa ei-empiiriset tieteet, jotka eivät kerää aineistoa?
 • Mitä DMP:llä tehdään jatkossa? Rahoittajaa varten vai tutkijan avuksi?
 • Tutkimussuunnitelman ja DMP:n ero kerrottava ohjeissa
 • Tutkimussuunnitelman ja DMP:n yhdistäminen
 • Kuinka syvälle alatasojen/tutkimusalojen erityiskysymyksiin  mennään?
 • Rautalankaa + best & next practices
 • Kysymykset ja ohjeet näkyville ilman kirjautumista
 • Kaikki ohjeet kaikkien käyttöön
 • Avoimuuden asteet esille (osan voi avata, osaa ei)
 • Ohje aineistonhallintasuunnitelmien julkaisemiseen
 • tutkimusryhmä tai laitoskohtainen aineistonhallintasuunnitelma (laatukäsikirja)
 • Miten huomioidaan se, että kaikkia suunnitelmia ei voi julkaista (ainakaan kokonaan)?
 • Opiskelijoille gradu-vaiheeseen
 • Keskeisten termien avaaminen = selitteet
 • Kommentointiosuus ei toimi
 • Tummemmat värit teksteihin (lomakkeessa)
 • luonnoksesta kopio (1 master file)

4. Koulutukset

 • Millaista DMP-koulutusta ja kenelle?
 • Miten tavoitamme tutkijat?
 • Miten Tuuli-verkosto ja koulutuskoordinaatio voisivat tukea koulutusten järjestämisessä?
 • Millaisia koulutuksia tutkijoille on jo järjestetty organisaatiossasi?

 • Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden koulutus organisaatioissa
 • Vertaiskeskustelut
 • myös rahoitus- ja budjetointivastaavat
 • Tutkijoiden koulutuksiin enemmän motivointia, perusteiden avaamista
 • Roadshow ei tavoita kaikkia
 • paikallisia työpajoja tutkijoille, hands-on
 • verkkomateriaaleja valmiiksi paketoituna, esim. ATT:n sivuilla
 • Tuuli-materiaalit erikseen, materiaalipankki lisensoituna, kohderyhmittäin
 • suomalaiset tiedepolitiikan kirjaukset selkeästi löydettäväksi
 • Tekes-yhteistyö
 • Organisaatiokohtaisiin ohjeistuksiin tukea
 • DMP-klinikka → luottamuksellisuus taattava
 • tohtorikouluverkoston verkkokurssiin aineistonhallintaosuus
 • THL: 1,5 vuoden aikana on rahoitushakujen aikaan järjestetty infoja, joissa on ollut mm. DMP:stä
 • Saatu hyvin tukea Tuuli-projektilta
 • Akatemialta videoklippi, miksi suunnitelma pitää tehdä ym.
 • Perusmateriaalipaketti organisaatioille + koulutuksia tutkimuspalveluiden edustajille
 • Flyer tms. esite Tuulista, organisaatiot voisivat itse printata tarvittaessa
 • esimerkkilauseita lisää, ei mallilauseita (joita voi kopioida), jotta kysymykset ymmärtäisi paremmin. Lauseiden pitää olla tarpeeksi yksityiskohtaisia, jotta niitä ei voi kopioida
 • esimerkkisuunnitelmia enemmän → suomalaisia
 • Rahoittaja pyytää tutkijoita avaamaan parhaita suunnitelmia (SA)

5. Tuuliverkoston järjestäytyminen

 • Miten yhteiset kansalliset ohjeet syntyvät/päivittyvät jatkossa?
 • Miten jatkossa pääsee vaikuttamaan työkalun tekniseen kehitykseen?
 • Mitä toimintaa pitäisi koordinoida ja miten?

 • Koordinaattori / kokoonkutsuja (ehkä jopa paikallinen)
 • tutkijoiden ääni kuuluviin
 • palautteen keruu
 • yhteinen foorumi, johon palautteen voisi kerätä
 • pinnalla olevat palautteet voisi sitten ratkaista yhdessä
 • ratkaisujen jakamiseen myös foorumi, alusta, dokumentti
 • reagointi mahd. nopeasti
 • pitää huolehtia rakenteesta ohjeistuksen suhteen ... työkalussa - > jonkun tehtävä
 • Ketkä kuuluvat Tuuli-verkostoon? → postituslista, tuuli-lista

Työryhmät

 • sopivan kokoisia
 • ad hoc - ei liian raskaita
 • Facebook tai LinkedIN: ulkoinen viestintä ja sisäinen .- väline kutsua työryhmiä
 • Olemassa olevat postituslistat - hyödynnetään näitä
 • Linkki rahoittajien järjestelmiin
 • Isompiin päätöksiin työryhmä
 • DMP-julkaisujen jakaminen Juulissa hyvä idea
 • Tuuli-verkosto mukaan Tuha-verkostoon
 • Tuha-tutkimusaineistotyöryhmän ja Tuuli-verkoston yhteistyö (tai yhdistäminen)
 • No labels