Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

753 - Biuppslag - Systemspecifika detaljer (R)

Avser elektroniska resurser, och kan användas t.ex. för att i ett tryckt index gruppera resurser av likartad karaktär.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Märke och modell av dator (NR)

b Programspråk (NR)

c Operativsystem (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Termens ursprung (NR)
Termer enligt kontrollerad lista från Subject Heading and Term Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

753 ## ‡a IBM PC ‡b Pascal ‡c DOS 1.1

753 ## ‡a Compaq ‡b Basic ‡c DOS 3.2

753 ## ‡a Apple II ‡c DOS 3.3

 

  • No labels