Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastollinen päättely Ikevät 2017

 

Vastuu kurssista: Sirkka-Liisa Varvio

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Tilastotieteen perusopintoja. Matematiikan aineopintoja. Kurssi on osa tilastotieteen 25 op:n perusopintokokonaisuutta, jonka opetus on tarjolla myös Avoimen yliopiston kautta. Kurssi on tarkoitettu erityisesti tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka.

Opetus: Luennot, viikoittaiset harjoitustehtävät ja niiden digipalautus, digiohjausta sekä ohjaustilaisuuksia luokassa

Sisältö: Tilastollisen päättelyn peruskäsitteet sekä niiden tulkinnat pääasiassa ns. frekventistisen päättelyn näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita: tilastollisen päättelyn tavoitteet, (parametrinen) tilastollinen malli, uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä, luottamusvälit ja -joukot, tilastollisen testauksen perusasetelma, hypoteesit, testisuure ja p-arvo, t-testi ja z-testi normaalijakauman odotusarvolle, pienimmän neliösumman menetelmä ja lineaarinen malli, Bayes-päättelyn alkeet. Oppimistavoitematriisi.

Esitietovaatimukset: Perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. 57045 Todennäköisyyslaskenta I) sekä yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennasta hyvin hallitun lukion matematiikan pitkän oppimäärän mukaan.

Huom: Yhtä aikaa IV-periodilla pidetään kurssia 57703 Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla, joka pyrkii sisältönsä puolesta etenemään samaa tahtia. Tätä data-analyysin kurssia suositellaan voimakkaasti myös kaikille niille sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka. R-kurssi ei kuitenkaan ole millään tavalla välttämätön päättelyn kurssin seuraamisen kannalta.

Luennot - luentopäiväkirja 

 viikoilla 11-18 ke klo 12-14 auditoriossa A111 ja pe klo 12-14 auditoriossa B123, 1. kerros Exactum rakennus, Kumpulan kampus.

Luennoitsijat: Henri Karttunen, Petteri Piiroinen, Ville Hyvönen, Sirkka-Liisa Varvio

Kurssin materiaali: luentomoniste, Petri Koistinen 2013, Johdatus tilastolliseen päättelyyn

Laskuharjoitukset

Viikoittaiset tehtävät julkaistaan kurssin Moodle-alueella keskiviikkoisin iltaan mennessä. Ensimmäiset tehtävät julkaistaan 15.3. Tehtävät palautetaan viimeistään seuraavan viikon tiistaina klo 23:55 Moodleen, jossa prosessi on selitetty.

Ohjaajat: Aku Leivonen, Joonas Nuutinen, Nea Rantanen, Aapeli Nevala, Daniel Kari

 • Ohjausta annetaan digitaalisesti Moodlessa ja lisäksi luokassa:
 • Maanantaisin klo 12-14 ja tiistaisin klo 12-18, C323, 3. kerros., Exactum rakennus, Kumpulan kampus. Ohjauksiin ei ole erillistä ilmoittautumista eivätkä ne ole pakollisia.
  • Tiistaina 2.5 klo 12-18 ohjaus on luokassa B121 (1. kerros, Exactum)
 • Pääsiäisloma 13.-19.4.
 Moodle-alueella tapahtuvan laskuharjoituksiin liityvän keskustelun ja ohjauksen lisäksi käytössä on Presemo

 Kurssin suoritus

 • Koepisteet 24 + laskuharjoituspisteet 12 (skaalatut pisteet viikoittaisista laskuharjoituksista joissa raakapisteitä max 108; Moodlessa on selitetty miten nämä kertyvät).
 • Alustavasti: puolet maksimipisteistä eli 18 on arvosana 1 ja 5/6 eli 30 on arvosana 5. Pisteet -> arvosana päätetään tulosten perusteella. Ei niin että alustavaa tietoa kiristettäisiin, mutta lievennys on mahdollinen.
 • Laskuharjoituspisteet ovat voimassa kurssikokessa ja sitä korvaavassa kokeessa, ei yleistenteissä. On kuitenkin sovittu, että tämän kurssin laskuharjoituspisteet ovat, opiskelijan niin halutessa, mukana myös kesätenteissä 2017. Nämä ovat erilliskokeita, ei kurssikokeita.
 • Kurssin voi suorittaa erilliskokeena yleistentissä eli kurssille ei ole pakko osallistua. Kesällä järjestettävät yleistentit löytyvät täältä.

Kokeet

 • Kurssikoe pe 12.5. klo 12.15-14.45 Exactumin auditorioissa. Auditorioiden (B123, A111) ovissa lukee, mikä koe on missäkin ja myöskin tieto siitä, onko koe (osittain) Physicumin auditoriossa.
 • Kurssikoetta korvaava koe on 24.5 yleistentin yhteydessä. Korvaavaan kokeeseen on mahdollista osallistua vain vastuuopettajan hyväksymästä syystä siihen, että ei ole voinut osallistua kurssikokeeseen.
 • Kurssikokeeseen ei ole erillistä ilmoittautumista.
 • Kurssikokeen kesto on 2,5 h.
 • Kurssikokeessa sallitut apuvälineet: laskin, ei taulukkokirjaa, lunttilappu
 • Lisäaikaa tarvitsevan opiskelijan tulee käydä esittämässä lisäaikaan oikeuttava todistus Kumpulan Opiskelijapalvelupisteessä: http://www.helsinki.fi/ml/opiskelu/opiskelijapalvelut.html, hyvissä ajoin ennen kurssikoetta. Kerro todistusta esittäessäsi, mihin kurssikokeisiin olet osallistumassa. Vaikka olisit käynyt jo käynyt aikaisemmin esittämässä todistuksen laitoksen entisessä kansliassa, tulee todistus esittää nyt uudestaan, jos tarvitset lisäaikaa.
 • Laitoksen yleiset ohjeet kokeisiin ja yleistentteihin osallistuville
 • Kurssin arvosanan korotus tapahtuu erilliskokeessa eli yleistentissä, jotka järjestetään yleisinä tenttipäivinä. Erilliskoe on laajempi kun kurssikoe, ja aikaa on 3,5 tuntia (kurssikokeessa 2,5 tuntia).
 • Yleistentit 2016-2017 , Kesällä 2017 järjestettävät yleistentit löytyvät täältä.
 • Laskuharjoituspisteet huomioidaan elokuuhun saakka, eli syksyllä laskuharjoituspisteet eivät enää ole mukana vaikuttamassa arvosanaan.
 • Kun kurssi suoritetaan erilliskokeella, laskuharjoituspisteitä ei ole pakko pitää mukana, eli suorituksen voi pyytää arvosteltavaksi pelkän kokeen perusteella. Tästä pyydetään tieto koepaperiin

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä. 

 

 • No labels