Kevät - Våren - Spring 2017

 

 

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

 

 

 (red star) SIIRTYMÄINFOT (red star)

Perus- ja aineopinnot - Basic and intermediate studies


Syventävät opinnot - Advanced studies


Matematiikka - Mathematics

Algebra ja topologia

Algebra II (III ja IV periodi)
Elementary Algebraic Number Theory (period III)
Topologia II (III ja IV periodi)
Degree theory and branched covers (period IV) 

Analyysi
Matemaattinen fysiikka
Matemaattinen logiikka

Matemaattinen logiikka (III ja IV periodi) 
Model theory (periods III and IV)
On Logical Consequence (periods III and IV)

Ramsey-theoretic Axioms (intensive course on period IV)

 

Soveltava matematiikka - Applied mathematics

Soveltava analyysi

Computational methods for Integral Equations 
Integral Equations (periods III and IV)  

Inverse problems (periods III and IV)  
Partial diferential equations II (periods III and IV)
Stokastiikka

Stochastic analysis I (period III) 
Stochastic analysis II (period IV) 

Tietokoneavusteinen matematiikka
Vakuutus- ja finanssimatematiikka
Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssi (II ja III periodi)
Sijoitustoiminnan matematiikka (III ja IV periodi) 

Matematiikan aineenopettaja - Mathematics teacher education

Geometria I (III ja IV periodi)
Geometria II (III ja IV periodi) 
Lukiomatematiikka (IV periodi)
Matematiikan opetuslaboratorio (III ja IV periodi)
Ohjelmointia matematiikan opetukseseen (IV periodi) 
GeoGebra-verkkokurssi (periodi III)

Ilmiöpohjaisen projektiopiskelukurssin suunnittelu ja ohjaus lukiolaisille (Toteutuksesta vastaavat LumA-tiedekasvatuskeskus sekä Hakijapalvelut)

Muut opinnot - Other studies


 

 

 


  • No labels