Child pages
  • Syksy xxxx (POHJA)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syksy - Hösten - Fall (POHJA)

 

 

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

 

Perus- ja aineopinnot - Basic and intermediate studies


Matematiikka - Mathematics

Perusopinnot

 

Aineopinnot

 

Tilastotiede - Statistics

Perusopinnot


Aineopinnot
 

Syventävät opinnot - Advanced studies


Matematiikka - Mathematics

Algebra ja topologia
 
Analyysi
 
Matemaattinen fysiikka
 
Matemaattinen logiikka
 

Soveltava matematiikka - Applied mathematics

Biomatematiikka
 
Soveltava analyysi
 
Stokastiikka

 

Tietokoneavusteinen matematiikka

 

Vakuutus- ja finanssimatematiikka
 

Matematiikan aineenopettaja - Mathematics teacher education

 

Tilastotiede - Statistics 

Syventävät opinnot
 

Muut opinnot - Other studies


 

 

 

  • No labels