884 - Beskrivning av konversionsinformation (R)

Används för informationen om ursprunget av MARC-posten som är konverterad maskinellt ur en annan metadatastruktur.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

#  Odefinierad

Andra indikator  (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Konversionsprocess (NR)

g Konversionsdatum (NR)

k Identifikation av den ursprungliga metadata (NR)

q Kod för genererande instans (NR)
Koden tas från en förteckning, se Organisationer.

u URI, Uniform Resource Identifier (R)

Exempel

884 ## ‡a Bibframe to MARC transformation version 1.011‡g 20140910‡k http://id.example.com/resources/bibs/5226.rdf ‡qDLC ‡u https://github.example.com/ld4l/bibframe2marcproject/tree/a9f03c8f86ffa1c8e2f41cbbec2d396a655a956d/

884 ## ‡a Stanford Bibframe to MARC transformation, version 1‡g 20141002‡k stfbf1039806 ‡qCSt ‡u http://stanford.example.com/Bibframe2MARC_v1.xsl

884 ## ‡a MODS 3.4 to MARC LC standard transformation‡g 20140910‡k http://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200033292/mods.xml ‡qDLC ‡u http://www.loc.gov/standards/mods/v3/MODS3-4_MARC21slim_XSLT1-0.xsl

884 ## ‡a Custom MODS to MARC transformation for project A‡g 20141208‡k druid:ab123cd4567 ‡qCSt ‡u http://stanford.example.com/project/a/MODS2MARC_v3.xsl

  • No labels