Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

588 - Intern anmärkning om katalogiseringskälla (R)

Informationen används för reproduktion och kontroll av postens metadata.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

# Uppgift saknas

0 Katalogiseringskälla

1 Senaste utgåva

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

588 ## ‡a Katalogiseringskälla: 1977, nro 2.

588 ## ‡a Nimeke WWW-sivulta, kuvailu perustuu 6.7.2006 arkistoituun versioon.

  • No labels