Ohjelmointia matematiikan opetukseenkevät 2016

 

Vastuuopettaja:  Lea Kutvonen (lea.kutvonen@cs.helsinki.fi)

Laajuus: 3 op

Tyyppi: matematiikan aineenopettajan syventäviä opintoja (voi sisällyttää myös aineopintoihin)

Opetus: Vuoden 2016 opetussunnitelman perusteissa ohjelmointi sisältyymatematiikan opetukseen. Tämän kurssin tarkoituksena on antaa matematiikan aineenopettajaopiskelijoille valmiuksia ohjelmoinnin opetukseen omassa opetuksessaan.

Sisältö:

Kurssilla perehdytään mahdollisuuksiin omassa opetuksessa vastata ohjelmoinnin opetuksen haasteisiin: OPSin vaatimuksiin, vaihtoehtoisiin ohjelmointiympäristöihin ja tehtäväpankkeihin, ilmiöpohjaisiin projekteihin liittyviin algoritmisen ajattelun elementteihin sekä oppilaiden työskentelyn arviointiin.

Kurssin opetusmuotoihin kuuluvat mm.

 • luennot ja pedagogisiin teemoihin liittyvät lukupiirit ryhmätapaamisineen,
 • itsenäisenä (tai ryhmän) opetussuunnittelutehtävänä kouluun tai kerhoon sopivan hankkeen suunnittelu palautteineen ja
 • pienimuotoinen lapsiryhmän ohjauskokemus vertaisohjaajien kanssa 
  (kokemus ei ole rinnastettavissa opetusharjoitteluun tai muuhun pedagogiseen koulutukseen).

Esitietovaatimukset: osa opettajan pedagogisista opinnoista ja oma ohjelmoinnin alkeiden taito; kurssilaisten valintamenettelystä ja ohjelmoinnin rinnakkaisesta opiskelusta tarkemmin alla.

Ajankohtaista

 

 • Kurssin ensimmäinen tapaamiskerta on maanantaina 14.3. 2016 klo 13.15 -16 salissa B322. Kurssin sisäinen työskentelysivusto  on linkitetty tältä sivulta Kurssin ohjelma ja materiaalit -osioon ihan tämän sivun alaosassa sekä tässä: Ohjelmointi matematiikan opetuksessa 2016.

 • Kurssille varatut salit ovat B322 ma 13-16  ja B321 ke 13-16 

 • Kurssille ilmoittautuminen alkaa  14.2. 2016 ja  päättyy 28.2. Klo 23.59. Kurssille pääsijät vahvistetaan  1.3. 2016. 

Kurssilaisten valintamenettely

Kurssille otettavien opiskelijoiden määrää joudutaan todennäköisesti rajoittamaan. Periaatteena on ottaa kurssille tällä ensimmäisellä kierroksella ne, jotka ensimmäisinä (ehkä jo syksyllä) ovat ehtimässä kouluihin työskentelemään. 

Ensisijaisesti kurssille valitaan opiskelijoita, joilla opinnot ovat loppuvaiheessa, opettajan pedagogiset opinnot on suoritettu tai suorituksessa parhaillaan, sekä ennakkotietoina jo jonkinlaista ohjelmointitaitoa.

Kurssille ilmoittautuminen alkaa  14.2. 2016 ja  päättyy 28.2. Klo 23.59. Kurssille pääsijät vahvistetaan  1.3. 2016. Kurssille otetaan 30-40 opiskelijaa.

Kurssi 3 + 1 op laajuisena

 • Ohjelmointitaidon vielä puuttuessa kurssille riittävän pohjan voi suorittaa rinnakkaisella ohjelmoinnin verkkokurssilla. 
 • Mikäli verkkokurssilla on yliopistolla jo määritelty laajuus, kyse on normaalisti rinnakkaisista kursseista. 
 • Tämän kurssin kylkeen soveltuu myös www.Koodiaapinen.fi/MOOC ( joka alkaa 22.2 ) niille, joilla ei ole lainkaan aiempaa ohjelmointitaustaa. Hyväksymismerkin esittämällä saa 1 op ohjelmointitaitomerkinnän Tietojenkäsittelytieteestä.

Opetusmuodot ja -ajat

 • Kurssitiimi (vastuullinen koordinaattori + joukko opettajia: Lea Kutvonen, Anni Rytkönen, Aleksi Markkanen, Juha Taina, Antti Laaksonen, Virpi Sumu, Jenna Tuominen)
 • Opetusajat: mainittuina päivinä tapaamiset pääsääntöisesti klo 13-16, 2-3 h kerralla, 5 viikolla; tapaamisia pääasiassa ma, ke, pe; 
 • Kurssin osat
  • Luennot, vuorovaikutteiset:  pääsääntöisesti ma ja ke 
  • Lukupiirit: omia kokouksia ja yhteiset asetus- ja purkutilaisuudet  
  • Opetuksen suunnittelu -projekti ja palaute: omia kokouksia ja yhteinen asetus- ja purkutilaisuus;  ohjausta saatavissa myös perjantaisin; purkukertojen lkm  ja kesto määräytyy opiskelijamäärän mukaan
  • Opetuskokemukset: jokaisella henkilökohtainen aika, aikoja kurssin aloituksesta alkaen, valtaosa iltaisin; osa eri puolilla Helsinkiä; noin 3 h + (yhteinen) etukäteisinfo 1h
 • Karkea aikataulu (alustava)
  • Taustoittavat luennot: ma 14.3. 2016  + ke 16.3. 2016  + ma 21.3. 2016 
   • Orientointi (järjestelyt ja tavoitteet)
   • Johdanto ohjemoinnin oppimiseen ja tietojenkäsittelyn vaikutuksen opettamiseen
   • OPS peruskouluun ja lukioon, katsaus muiden maiden tilanteisiin
  • Opetuskokemukset alkavat:
   • henkilökohtaisia aikoja tarjolla viikoittaisista tapahtumista ma, ke 17-19; ti 14-16; ma 15-17
   • osallistuminen kerhokerralle vertaisohjaajana tai oppitunnin analyyttinen katselu (pedagogisten termien välttäminen tässä tahallista) 
  • Omien (ryhmä)suunnittelutehtävien ja lukupiiritehtävien asetusluento: ke 23.3 
  • Suunnitteluryhmien ja lukupiirien omatoimista työskentelyä purkutilaisuuksiin asti, erit. suunnitteluun ohjausaikoja sovittavissa
  • Pääsiäistauko
  • Syventäviä luentoja  (ke 30.3. +) ma 4.4. + ke 6.4
   • Pedagogisia teemoja
   • Algoritmisen ajattelun syventämistä
   • Oppilasprojektien arvioinnista
   • Pystyvyysuskomuksista, tasa-arvoisuudesta ja ryhmän johtamisesta
  • Ryhmien ja piirien tulosten purku:  ke 13.4  + ma 18.4 / ke 20.4  + ma 25.4  (+ ke 27.4)
   • Pedagogisten lukupiirien katsaukset
   • Ryhmien suunnittelutehtävien purku, vertaispalaute, pedagogisten lehtoreiden palaute

Kurssin ohjelma ja kurssimateriaali

Ilmoittaudu kurssille (ilmoittautuminen alkaa 14.2. klo 8.00)


Unohditko ilmoittautua? Voit kysyä kurssin vastuuopettajalta (Lea Kutvonen) voisiko kurssille päästä vielä mukaan.

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

 • No labels