Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

388 Tidsperiod under vilken verket/uttrycket ursprungligen skapades (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Typ av tidsperiod

#  Uppgift saknas

1 Skapande av verk

2 Skapande av aggregerat verk

Andra indikator (Ind 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Tidsperiod (R)                         

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för kategorischema (NR)
Koden tas från en lista, se Temporal Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)                

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.                       

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

388 1# ‡a Anglo-Saxon period ‡2 [kod från kontrollerad vokabulär]

388 2# ‡a 1980-talet ‡2 yso/swe

  • No labels