Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

370 - Associerad plats/ort (R)

Plats associerat med sökelementet. Uppgiften kan specificeras med tidsperiod. Fältet upprepas om varierande start- och slutperioder (‡s och ‡t) ska specificera flera associerade platser/orter. Om plats- eller ortsuppgiften anges enligt kontrollerad lista bör kod för denna lista redovisas i delfält ‡2.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

c Associerat land (R)

f Annan associerad plats/ort (R)

g Ursprungs- eller tillkomstort för verk/uttryck (R)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

Beskrivning av relationen mellan platsen beskrivad i fält 370 och resursen beskrivad i fält 1XX/245. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista.

s Startår/-datum (NR)

t Slutår/-datum (NR)   

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

v Uppgiften belagd i (källa) (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för kontrollerad vokabulär (NR)
Definierar koden för kontrollerad vokabulär i delfält ‡c, ‡f och/eller ‡g. Delfält ‡2 anges efter motsvarande delfält. Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

370 ## ‡g Boise, Idaho

370 ## ‡g Nairobi, Kenya

370 ## ‡i Capture place: ‡f Oxford (England) ‡f Oundle (England) ‡2 naf

370 ## ‡3 Liner notes: ‡g England ‡2 naf

370 ## ‡4 stg ‡i Setting: ‡f Wyoming ‡2 naf

  • No labels