You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 82 Next »

Sisällysluettelo


Työryhmien organisoituminen

Tuuli-projektiin ilmoittaudutaan seuraavasti:

 1. Lue työryhmien tehtävien kuvaukset
 2. Valitse sopiva työryhmä ja kirjoita nimesi työryhmän jäsenten listaan. (Kirjoittamaan pääset painamalla ylhäältä oikealta löytyvää ”Edit”-painiketta.)
 3. HUOM! Jos sinulla ei ole Haka-tunnuksia, lähetä sähköpostia Jari Frimanille (etunimi.sukunimi@helsinki.fi), niin luomme sinulle tunnuksen ja salasanan.

Tuulitoimisto etsii ja nimeää työryhmän jäsenistä työryhmille puheenjohtajan ja sihteerin. Työryhmät aloittavat toimintansa heti, kun niihin on löytynyt puheenjohtaja ja sihteeri.

Uusia työryhmän jäseniä otetaan vastaan tällä tavoin 8.5.2015 saakka. Sen jälkeen työryhmiä täydennetään pyynnöstä (otetaan yhteyttä työryhmän puheenjohtajaan) tai tarpeen vaatiessa.

Työryhminen työskentelyyn osallistuminen ei vaadi kokouksiin osallistumista, vaan aktiivista työskentelyä työryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmän puheenjohtaja toimii työryhmänsä fasilitaattorina. Tuulitoimisto auttaa puheenjohtajia tässä tehtävässä.

Työryhmien tehtävät

Ohjeryhmä

 1. Työnkulkujen suunnittelu ja toteutus
  1. suunnittelee ja tuottaa Tuuli-työkalun työnkulut siten, että työkalu auttaa tutkijaa tuottamaan sisällöltään parhaan mahdollisen aineistonhallintasuunnitelman mahdollisimman helposti ja tehokkaasti.
  2. antaa työnkulut Tuuli-projektin Käyttäjäryhmälle käytettävyyden varmistamiseksi.
 2. Ohjeiden kartoitus, puuttuvan ohjeistuksen tuottaminen ja laadun varmistus
  1. huolehtii siitä, että laadukkaan aineistonhallintasuunnitelman tuottamiseen tarvittava ohjeistus linkitetään osaksi Tuuli-työkalua.
  2. varmistaa Tuuli-työkaluun linkitettävän ohjemateriaalin sisällöllisen laadun.
  3. antaa valitsemansa ohjeet Tuulin Käyttäjäryhmälle käytettävyyden varmistamiseksi.

Käyttäjäryhmä

 1. Tarvekartoitus
  1. kartoittaa tutkijoiden, tutkimusorganisaatioiden sekä rahoittajien tarpeet aineistonhallintasuunnitelmien tekemistä ja käsittelyä tukevalle työkalulle.
 2. Käytettävyyden testaus
  1. testaa työkalun teknistä käytettävyyttä, työnkulkuja sekä työkaluun liittyviä yhteisiä ohjeita.
 3. Kerää palautetta
  1. kerää ja raportoi työkalun käyttäjien palautetta.
  2. kerää ja raportoi Tuuli-projektin osallistuvilta organisaatioilta palautetta.

Välineryhmä

 1. Tilannekartoitus ja valinta
  1. kartoittaa olemassa olevat aineistonhallintasuunnitelmien tuottamiseen tarkoitetut työkalut.
  2. kuvaa työkalujen tärkeimmät toiminnot ja välineiden kehitysnäkymät.
  3. antaa työkalun tai työkalut käyttäjäryhmä testattavaksi.
  4. valmistelee ehdotuksen työkalun valinnasta.
 2. Tietorakenne ja integrointi
  1. suunnittelee ja kuvaa tavan, jolla Tuuli-työkalu on mahdollista integroida muihin järjestelmiin.
  2. hioo tietorakennetta tukemaan tarvittavia integrointeja.

Vertaistukiryhmä

 1. Auttaa käynnistämään Tuuli-projektissa mukana olevien organisaatioiden aineistonhallintasuunnitelmien tuottamiseen tarvittavien organisaatiokohtaisten ohjeiden ja tukipalveluiden kehittämistä.
  1. järjestää käynnistymistä tukevia työpajoja muutamilla eri paikkakunnilla.
  2. suunnittelee ja toteuttaa vertaistukiverkoston organisaatioiden kehitystyön tueksi

Työryhmien jäsenet

Ohjeryhmä (11 hlöä)

 • Arja Kuula-Luumi (pj), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 • Tomi Toikko (siht.), Tampereen yliopiston kirjasto
 • Tiina Helamaa, Väestöliitto
 • Marja Kokko, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Antti Ruotoistenmäki, Aalto-yliopisto /Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
 • Tuulevi Ovaska, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Minna Liikala, THL
 • Kaisa Kulkki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
 • Mikko Pennanen, Turun Yliopisto
 • Rauno Kenakkala, Oulun yliopisto, projektipalvelut
 • Minna Ahokas, ATT & Tuuli-toimisto

Käyttäjäryhmä (17 hlöä)

 •     Saila Huuskonen (pj), Tampereen yliopiston kirjasto
 •     Maria Söderholm (siht.), Aalto-yliopiston kirjasto,
 •     Tuija Korhonen, Helsingin yliopiston kirjasto
 •     Heli Väätäjä, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos, Ihmiskeskeinen teknologia
 •     Aija Ryyppö, Oulun yliopisto, tutkimuspalvelut
 •     Jari Määttä, Luonnonvarakeskus
 •     Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 •     Arto Vitikka, Lapin yliopisto, Arktinen keskus
 •     Hannele Nikander, Luonnonvarakeskus
 •     Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus
 •     Heli Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus
 •     Mikko Pennanen, Turun yliopisto
 •     Päivi Kanerva, Turun yliopisto
 •     Jani Sassali, Oulun yliopiston kirjasto
 •     Minna Ahokas, ATT & Tuuli-toimisto
 •     Heidi Enwald, Oulun yliopisto, informaatiotutkimus
 •     Sanna Kumpulainen, Tampereen teknillinen yliopisto

Välineryhmä (9hlöä)

 • Anne Sunikka (pj), Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut
 • Jari Friman (siht.), Helsingin yliopiston kirjasto
 • Kimmo Koskinen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Tomi Rosti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Marjut Vuorinen, THL
 • Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus
 • Miki Kallio, Oulun yliopisto, tietohallinto
 • Satu Tissari, CSC
 • Ville Tenhunen, Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus

Vertaistukiryhmä (6hlöä)

 • Mari Elisa Kuusniemi (pj), Helsingin yliopiston kirjasto
 • Antti Rousi (siht.), Aalto-yliopiston kirjasto
 • Tiina Helamaa, Väestöliitto
 • Liisa Hallikainen, Lapin yliopisto
 • Tiina Sipola, Oulun yliopiston kirjasto
 • Emma Pirilä, Oulun yliopisto

Työryhminen  omat työtilat

 

 

 • No labels