Tieteellinen viestintä matemaatikoille, kevät 2016

 

Vastuuopettajat:
Erik Elfving
ja Sini Karppinen 


Laajuus, tyyppi ja kohderyhmät:   

Matematiikan pääaineopiskelijoille Tieteellinen viestintä  matemaatikoille -kurssilla suoritetaan kandidaatin tutkielmaan kuuluvat  Äidinkielen opinnot kandidaatintutkinnossa (kirjallinen ja suullinen osa, koodi 57593), 3 op. Kurssin kanssa samanaikaisesti on helppoa ja suositeltavaa suorittaa myös Matematiikan harjoitustyö (koodi 57018), 2 op.

Matematiikan pääaineopiskelijat, joilla on jo suoritettuna kandidaatintutkinnon äidinkielen opinnot (57593) ja Matematiikan harjoitustyö (57018)  voivat suorittaa luennot, ja saada niistä  (ei-pakollisiin kuuluvan) suorituksen 57782 Tieteellinen viestintä, 2 op.

Suoritus: Suoritukseen vaaditaan oppimispäiväkirja viidestä luennosta. Joillakin luennoilla voi olla oppimispäiväkirjan lisäksi muunlaista tehtävänantoa. Tämän lisäksi suoritukseen kuuluu yksi kirjallinen työ ja suullinen esitelmä.

Sisältö: Useita luennoitsijoita. Käsiteltäviä aiheita ovat matemaattisen tekstin kirjoittaminen, tieteellisen julkaisemisen käytännöt, tiedonhaku, viittauskäytännöt tieteellisessä julkaisemisessa, suullinen esitystaito, visualisointi, tietokirjat tiedon välittäjinä

Esitietovaatimukset: Noin 30 op matematiikan opintoja.

Ajankohtaista

 • Kurssin moodle löytyy http://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=17421 Lisää itsesi kurssialueelle. Saat kirjautumiseen tarvittavan kurssiavaimen luennolla.
 • Kurssille ilmoittautuminen on käynnissä. Huomaathan, että opintojaksolle voidaan ottaa enintään 100 opiskelijaa.
 • Suosittelemme suorittamaan opintojakson Matematiikan harjoitustyö samanaikaisesti tämän kurssin kanssa. Se ei toki ole pakollista, jos olet esimerkiksi suorittanut jo Analyysin harjoitustyön.
 • Voit ilmoittautua opintojaksolle Matematiikan harjoitustyö sen oman kurssisivun kautta.      

 

Kurssin suorittaminen

Opintokokonaisuuteen Tieteellinen viestintä matemaatikoille kuuluu:

 • luennot
 • luennoista kirjoitettava oppimispäiväkirja
 • myöhemmin ilmoitettavat, luentoihin liittyvät, tehtävät
 • kirjoitelma, jossa harjoitellaan matematiikan kirjoittamista
 • suullinen esitelmä, joka pidetään omasta matematiikan harjoitustyöstä (tai mahdollisesti kirjoitelmasta)

Opintokokonaisuuten Matematiikan harjoitustyö kuuluu:

 • kirjoitelma
 • matematiikan harjoitustyö

Sekä kirjoitelman että matematiikan harjoitustyön hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu vertaispalautteeseen osallistuminen. Ohjeet näihin löytyy tarkemmin Moodlesta.

Suosittelemme, että suoritat Tieteellisen viestinnän matemaatikoille eli äidinkielen opinnot ja Matematiikan harjoitustyön samanaikaisesti. Jos kuitenkin olet jo tehnyt Analyysin harjoitustyön, voit toki suorittaa pelkästään tämän kurssin, jolloin saat kandintutkintoon vaadittavat äidinkielen opinnot. Jos taas olet suorittanut äidinkielen opinnot, voit toki suorittaa vain Matematiikan harjoitustyön.

Lisäksi on mahdollista saada suoritettua Tieteellisen viestinnän opintojakso, jos olet suorittanut jo sekä äidinkielen opinnot, että Analyysin harjoitustyön. Huomaathan, että tämä suoritus on vain 2 op ja sen suorittamiseen kuuluu pelkästään luennot, niihin liittyvät tehtävät ja oppimispäiväkirja.

 

Luentojen ohjelma

Vastuuopettaja: Sirkka-Liisa Varvio


Luennot pidetään III opetusperiodissa auditoriossa B123, maanantaisin klo 14-16. Kaksi viimeistä luentoa on siirretty IV-periodin alkuun. Auditorio on CK112.

18.1

Luento-ohjelman esittely: Sirkka-Liisa Varvio
yliopistonlehtori Erik Elfving, Miten kirjoitetaan matemaattista tekstiä   
Tieteellinen viestintä matematiikassa -kokonaisuuden esittely: Sini Karppinen

25.1matematiikan professori, laitoksen esimies Mats Gyllenberg, Matematiiikan julkaisukulttuurista ja eettisistä kysymyksistä
1.2kirjastonhoitaja Jari Friman, Tiedonhankintaa matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille
8.2tietokirjallisuuden professori Pirjo Hiidenmaa, Tietokirjat laadukkaan tiedon välittäjinä, Gutenbergista Googleen, Matematiikka ja tietokirjat
15.2teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen, Käytännöllisiä kikkoja visualisointiin, http://blogs.helsinki.fi/smsiltan/, Kikkoja visualisointiin, Lisää tässä
14.3

yliopistonlehtorit Sirkka-Liisa Varvio ja Petri Ola, Lähdeviitteiden käyttö ja kulttuuri tieteellisessä kirjallisuudessa, mukaanlukien tutkielmat
Lähdeviitteiden käyttö
katseltiin myös näitä materiaaleja: Science- ja PNAS-lehtien viimeisiä numeroita, Annals of Mathematics 1995, Vol 141, No.3, pp. 443-551, sekä tutustuttiin lyhyesti siihen mitä tutkimuseettinen neuvottelukunta sanoo julkaisemisesta

21.3

pedagoginen yliopistonlehtori Anni Rytkönen, Suullinen esiintymistaito

 

 

LaTeX-ohjaus

LaTeX-ohjaus on tarkoitettu opiskelijalle, joka vasta aloittelee LaTeXin käyttöä. Aiempien vuosien erillisiä LaTeX-kursseja ei enää järjestetä.

Ryhmä I: ma 1.2. ja ma 8.2. klo 8-10

Ryhmä II: ma 1.2. ja ma 8.2. klo 10-12

Ryhmä III: ti 2.2. ja ti 9.2. klo 8-10

Ryhmä IV: ti 2.2. ja ti 9.2. klo 10-12

Ohjaus tapahtuu luokassa C128. LaTeX-ohjaukseen osallistuminen on vapaaehtoista, se ei ole välttämätön osa kurssin suoritusta.

Ryhmiin ilmoittaudutaan Moodlessa myöhemmin annettavien ohjeiden mukaisesti.

http://hruoho.github.io/latex-peruskurssi/

 

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu kurssille (Äidinkielen opinnot, 3 op)

 •  tämä linkki on matematiikan opiskelijoille jotka suorittavat pakollisiin muihin opintoihin kuuluvaa opintojaksoa 57593 Äidinkielen opinnot, 3 op

 
 Ilmoittaudu kurssille (Tieteellinen viestintä, 2 op)  

 • tämä linkki on matematiikan opiskelijoille jotka ovat jo suorittaneet  57593 Äidinkielen opinnot ja myös Analyysin harjoitustyön. Tieteellisen viestinnän luentojen kaltaista opetusta ei ole aiemmin ollut opetusohjelmassa. Nyt on mahdollista (tarpeeksi iso auditorio) että kiinnostuneet vanhemmatkin matematiikan opiskelijat voivat suorittaa 2 op:n Tieteellisen viestinnän opintojakson.  

 

 

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

 • No labels