Äidinkielen opinnot kandidaatin tutkinnossa, matematiikan pääaineopiskelijatkevät 2016

 

Äidinkielen opinnot (3 op) voi suorittaa kahdella eri tavalla:

 

  • No labels