Johdatus yliopistomatematiikkaankevät 2016

 

Vastuuopettaja: Lotta Oinonen 

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Perusopintoja

Opetus: Kurssilla sovelletaan kisällioppimisen menetelmää. Opetus koostuu harjoitustehtävistä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä luennoista. Kurssi suoritetaan kahdella kurssikokeella.

Tavoitteet ja sisältö:

Kurssin tavoitteena on madaltaa kynnystä lukiomatematiikan ja yliopistomatematiikan välillä sekä tukea myöhempien matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen kurssien opiskelua. Kurssilla käsiteltäviä asioita käytetään lähes kaikilla matematiikan kursseilla ja niiden tunteminen on välttämätöntä myös tiettyjen tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen kurssien asioiden omaksumiseksi. Tarkempi kuvaus opeteltavista taidoista ja aihealueista löytyy täältä:

Osallistumisrajoitukset:

 • Kurssi korvaa vanhat kurssit Johdatus diskreettiin matematiikkaan ja Lukualueet. Jos olet käynyt Johdatus diskreettiin matematiikkaan kurssin jo aikaisemmin, et voi saada tästä kurssista uusia opintopisteitä mutta voit korottaa arvosanaasi.

In English: Introduction to University Mathematics

JYM verkossa:

 


Ajankohtaista

 • Sivu päivitetty viimeksi 3.6. klo 15.09 (ks. alla).
 • Korvaavien kokeiden tulokset on nyt lisätty laitoksen koetulossivulla oleviin tiedostoihin. 
 • Toisen kurssikokeen tulokset ovat nyt laitoksen koetulossivulla
  • Koeleikkurit: 1. koe 30 p, 2. koe 20 p.
  • Arvosanarajat 98 p → 1, 118 p → 2, 138 p → 3, 158 p → 4, 178 p → 5.

  • Jos pisteesi eivät riittäneet läpipääsyyn, voit uusia 2. kurssikokeen kesätentissä keskiviikkona 15.6.2016 klo 10 alkaen. Ilmoittaudu tenttiin webOodin kautta viimeistään 8.6. Kirjoita ilmoittautumisen lisätieto-kohtaan KORVAAVA 2. KURSSIKOE, jotta osaan varata koepapereita oikean määrän.
 • Harjoituksen 12 tähtitehtävien ratkaisut ovat ilmestyneet 2.5.
 • Harjoituksen 12 ratkaisut ja harjoituksien 10 ja 11 korjaukset on nyt tarkastettu. Nouda omat tehtäväsi pienistä laatikoista luokan C323 edestä. Lisätietoja leimojen merkityksestä ja tehtävien korjaamisesta löytyy palautusohjeista.
 • Harjoituksen 12 tähdettömien tehtävien sekä harjoituksien 10 ja 11 tähtitehtävien ratkaisut ovat ilmestyneet 30.4.
 • Harjoitus 12 on ilmestynyt 21.4. Se on kurssin viimeinen harjoitus. Huom. ratkaisujen viimeinen palautuspäivä on poikkeuksellisesti perjantai 29.4. 
 • Kisälliohjauksen ja Ratkomon aikatauluja päivitetty 12.4.
 • Ensimmäisen kurssikokeen tulokset ovat nyt laitoksen koetulossivulla. (Suora linkki: tulokset)
 • Kurssimonisteen kappaleesta 3.5 korjattu painovirhe 1.3. (tarkemmat tiedot kohdassa Kurssimateriaali).
 • Radio-ohjelmasarja Matematiikan aika avaa näköaloja matematiikan olemukseen ja historiaan.
 • Kurssi alkaa maanantaina 18.1. klo 12 salissa CK112.
 • (warning)  Jos sinulla on diagnostisoitu lukihäiriö tai jokin vastaava opiskeluun vaikuttava juttu, käy näyttämässä todistus siitä matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kansliassa C329. Näin saat tunnin lisäajan kokeeseen. 
 • Jokaiselle tälle kurssille ilmoittautuneelle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen kurssitunnus ennen kurssin alkua, minkä vuoksi on tärkeää, että ilmoittaudut kurssille hyvissä ajoin. Ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 11.1.2016 klo 08:00. 
 • Vinkki: Jos olet kirjautunut sisään, voit tilata tämän sivun oikean yläkulman valikon watch-napista (Tools->Watch). Tällöin saat sähköpostin aina kun sivua päivitetään ja saat tiedon esimerkiksi uusien harjoitustehtävien julkaisusta.

 


Harjoitukset

Kurssilla annetaan viikottain harjoitustehtäviä, jotka opiskelijat ratkovat ja palauttavat kirjallisesti. Tehtävien tekemiseen saa henkilökohtaista ohjausta salista C323 sekä sen lähistöltä 3. kerroksen käytävältä.

Harjoitustehtävien tekeminen alkaa heti ensimmäisellä viikolla. Tehtävien tekeminen ei ole pakollista, mutta se on välttämätöntä kurssin sisällön oppimiseksi. On hyvin vaikea päästä kokeesta läpi, jos ei ole tehnyt tehtäviä.

Harjoitustehtäviä on kahdenlaisia. Tähdellä merkityistä osa tarkastetaan ja niistä saa pisteitä vain silloin, kun ratkaisu läpäisee tarkastuksen. Ratkaisujaan saa kuitenkin korjata ja palauttaa uudelleen. Myös tähdettömät tehtävät palautetaan, mutta ohjaajat eivät tarkasta niitä yksityiskohtaisesti. Tähdettömien tehtävien tarkastaminen on siis opiskelijan omalla vastuulla. Tarkastus onnistuu kurssin sivulle ilmestyvien esimerkkiratkaisujen avulla, ja epäselvistä kohdista voi käydä kysymässä ohjaajilta.

Harjoitustehtäviä tekemällä ansaitsee lisäpisteitä, joilla voi korvata koepisteitä. Tähdellä merkityistä hyväksytysti tehdyistä tehtävistä voi saada maksimissaan 20 lisäpistettä. Pisteet kertyvät seuraavasti:

 

Tehty oikein≥ 5 % ≥ 10 % ≥ 15 % ≥ 20 % ≥ 25 % ≥ 30 % ≥ 35 % ≥ 40 % ≥ 45 % ≥ 50 % 
Pisteet12345678910
Tehty oikein≥ 55 % ≥ 60 % ≥ 65 % ≥ 70 % ≥ 75 % ≥ 80% ≥ 85 %  ≥ 90 %  ≥ 95 % 100 % 
Pisteet11121314151617181920

 

Myös tähdettömistä tehtävistä voi saada maksimissaan 20 lisäpistettä. Ne kertyvät saman taulukon mukaan kuin tähdellä merkityistä tehtävistä saatavat lisäpisteet. Yhteensä lisäpisteitä voi siis saada maksimissaan 40. Kurssikokeiden yhteenlaskettu maksimipistemäärä on 200 pistettä.

Harjoitustehtävät

Harjoitusten palauttaminen 

Harjoitustehtävien ratkaisut palautetaan kirjallisesti salin C323 edessä käytävällä olevaan isoon palautuslaatikkoon viimeistään torstaina klo 19.30. Kun palautat tehtävät, noudata tarkasti palautusohjeita.  Kurssilla on paljon opiskelijoita ja ohjaajien työstä tulee kohtuuttoman raskasta, jos tehtävät on palautettu huolimattomasti. Tehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

Tähdellä merkityistä tehtävistä osa tarkastetaan, ja opiskelijat noutavat tarkastetut ratkaisunsa pienistä laatikoista salin C323 edestä. Ne tehtävät, joiden ratkaisut kaipaavat korjausta, voi palauttaa uudelleen. Korjaamista saa yrittää kahdella seuraavalla palautuskerralla. Viimeinen palautuspäivä korjatuille tehtäville on siis kahden viikon päästä alkuperäisestä palautuspäivästä.

Tähtitehtävien tarkastuksessa käytettävät merkinnät:

 • Kukka - Ratkaisun korjaaminen ei ole tarpeen. Tehtävä on kirjattu suoritetuksi.
 • Lehti - Ratkaisua kannattaa korjata. Suoritusta ei ole kirjattu.
 • Ei merkintää - Kyseistä tehtävää ei tarkastettu, vaan se kirjattiin suoritukseksi sellaisenaan.

 


Henkilökohtainen ohjaus

Henkilökohtaista ohjausta tehtävien tekemiseen ja kurssimateriaalin lukemiseen saa laitoksen 3. kerroksesta, jossa ohjaajat päivystävät. Ohjauksessa voi viettää niin paljon aikaa kuin haluaa. Kisälliohjaajat ovat erikoistuneet kurssien Johdatus yliopistomatematiikkaan sekä Lineaarialgebra ja matriisilaskenta ohjaukseen. Ratkomo-ohjaajat antavat yleistä ohjausta.

 


Opetusajat

Periodissa III opetusta on viikoilla 3-8. Luennot ovat

 • maanantaisin klo 12-14 salissa CK 112
 • torstaisin klo 10-12 salissa B123. 

Periodissa IV opetusta on viikoilla 11-17. Luennot ovat

 • maanantaisin klo 12-14 salissa CK 112
 • keskiviikkoisin klo 12-14 salissa CK112. 

Pääsiäislomaa vietetään 24.-30.3.

Maanantain luennon jälkimmäisellä tunnilla klo 13-14 käsitellään vuoroviikoin

 • kompleksilukuja (parittomilla viikoilla 18.1. alkaen)
 • tietojenkäsittely- ja tilastotieteen matematiikkaa (parillisilla viikoilla 25.1. alkaen).

 


Kokeet

Kurssi suoritetaan kahdella kurssikokeella. Kummankin kokeen maksimipistemäärä on 100. Kurssikokeista voi siis saada yhteensä 200 pistettä. Kurssin läpäisemiseen vaaditaan molemmat seuravista:

 • puolet kurssin maksimipistemäärästä eli 100 pistettä
 • molemmista kurssikokeista vähintään 30 pistettä.

Kurssia ei siis voi suorittaa osallistumalla vain yhteen kurssikokeeseen.

Niille opiskelijoille, jotka eivät pysty osallistumaan varsinaiseen kurssikokeeseen sairastumisen tai päällekkäisen tentin vuoksi, järjestetään yksi korvaava koetilaisuus. Tällaisessa tapauksessa lähetä mahdollisimman pian sähköpostia Lotalle (lotta.oinonen 'at' helsinki.fi).

Koeajat

 • 1. kurssikoe Exactumin auditorioissa ma 7.3. klo 12.15-14.45.
  • Kaikille yhteinen koealue: kurssimateriaalin luvut 1-2 sekä kappaleet 3.1-3.2, 3.4 ja 4.1.
  • Kompleksilukujen koealue: kappaleet 7.1-7.6.
  • Tietojenkäsittely- ja tilastotieteen matematiikan koealue: kappaleet 8.1-8.2 ja 8.4.
 • 2. kurssikoe Exactumin auditorioissa ma 9.5. klo 12.15-14.45.

 


Kurssimateriaali

Kurssimoniste

 • Kurssimoniste yhtenä tiedostona (päivitetty 1.3.2016). 
 • Korjauksia kurssimonisteessa:
  • Korjattu painovirhe sivulta 143 määritelmän 8.4.5 ja lauseen 8.4.6 välisestä tekstistä (3.2.2016)
  • Korjattu taulukon 3.2 kuvateksti kappaleessa 3.5.

Lisämateriaalia

Kirjallisuutta

Kurssi ei seuraa tarkasti mitään yksittäistä oppikirjaa. Seuraavia materiaaleja voi käyttää oheislukemistona:


Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

 


Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

 • No labels